ព័ត៌មានជាតិ និង សន្តិសុខសង្គម

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានិងដៃគូរបណ្តាក់ទុនជាង១លានដុល្លារបង្កើតក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលរាប់ម៉ឺនមុខលើអនឡាញ

ភ្នំពេញ​៖​ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា​រួមជាមួយដៃគូរ​ពីរផ្សេងទៀត​បាន​បោះទុនវិនិយោគ​ដំបូងប្រមាណជាង​១,៥លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបង្កើតក្រមហ៊ុន​ផ្តល់សេវាទិញលក់ផលរាប់ម៉ឺនប្រភេទ​តាម​អនឡាញ​កាលពីថ្ងៃទី​១៦​សីហា២០១៩​។ លោក...

ព័ត៌មានសិល្បៈ ជាតិ និង អន្តរជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ - ប្លែកៗ ពីនេះពីនោះ