ព័ត៌មានជាតិ និង សន្តិសុខសង្គម

រួមគ្នាថែរក្សា! រកឃើញសំបុកកន្ធាយក្បាលកង្កែប ចំនួន៤៩សំបុក ដែលមានជិត២ពាន់ពង

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងរដូវពងកូន ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រុមការពារសំបុកនៅសហគមន៍របស់អង្គការ WCS បានរកឃើញសំបុកកន្ធាយក្បាលកង្កែប ចំនួន៤៩សំបុកដែលមាន ១.៧៥៦ពង ផងដែរ។ យោងតាម សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ WCS ចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា...

ព័ត៌មានសិល្បៈ ជាតិ និង អន្តរជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ - ប្លែកៗ ពីនេះពីនោះ