ព័ត៌មានជាតិ និង សន្តិសុខសង្គម

ថ្ងៃនេះ! ស្លាប់២នាក់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ភ្នំពេញ ៖ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់២នាក់ (ស្រី១នាក់) និងបានបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់-ស្រាល ១២នាក់(ស្រី៦នាក់) ។ យោងតាម ទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះ បានបញ្ជាក់ថា គ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃ...

ព័ត៌មានសិល្បៈ ជាតិ និង អន្តរជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ - ប្លែកៗ ពីនេះពីនោះ