ប្រទេសចិន៖ យោងតាម ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឱ្យដឹងថា សីតុណ្ហភាពដែលបានកត់ត្រានៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងសៀងហៃគឺ ៣៦.១ អង្សាសេ ដែលបន្តនិន្នាការក្តៅមិនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីខែមីនា។ សីតុណ្ហភាពនេះបានលើសពីកំណត់ត្រា ៣៥.៧ អង្សាសេដែលបានកំណត់ក្នុងឆ្នាំ ១៨៧៦, ១៩០៣, ១៩១៥ និង ២០១៨ ។ សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងតំបន់នឹងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ជាងនេះចាប់ពីខែមិថុនា, កក្កដា និងខែសីហា។Shanghai Breaks Century-Old Heat Record - EcoWatch

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា ផ្នែកខ្លះនៃខេត្តស៊ីឈួន ដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាជន ៨០លាននាក់ ក៏បានចេញការព្រមានអំពីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដោយឈានដល់ ៤២ អង្សាសេផងដែរ។ យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ បានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៣-៥ ថ្ងៃខាងមុខ សីតុណ្ហភាពអតិបរមានៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងខេត្ត Sichuan នឹងឡើងដល់ ៣៨-៤២ អង្សាសេផងដែរ។China heatwave brings record high temperatures to Shanghai and other cities | South China Morning Post

រួមជាមួយអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីប្រទេសចិនក៏បានជួបប្រទះនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងតំបន់មួយចំនួន។ ភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងខេត្ត Sichuan ភាគឦសានកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា បានជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីការពារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នេះ។Shanghai breaks more than century-old heat record in sweltering May | Reutersជាមួយគ្នានេះដែរ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Chongqing បានព្រមានអំពីហានិភ័យនៃទឹកជំនន់ ដោយកម្រិតទឹកនៃទន្លេ Jialing បានកំណត់នឹងកើនឡើងប្រហែល ៦ ម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ដោយសារទឹកជំនន់មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង និង ការសម្របសម្រួលអាងស្តុកទឹក៕Shanghai breaks 100-year-old heat record amid intense heatwave | The Independent

ប្រភព៖cafef.com