យោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឱ្យដឹងថា ៖”យីហោម៉ាដ៏ល្បី CHANEL អាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជា នាខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០២៣ ឆាប់ៗនេះ”។

រោងចក្ររបស់យីហោ CHANEL នៅកម្ពុជានេះ គ្រោង ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតហើយ ដោយយីហោដ៏ធំមួយនេះ មានរោងចក្រ ផលិតគ្រឿងអលង្ការ និងច្នៃពេជ្រជាដើម។THE ART OF DETAIL – Services | CHANEL

មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពី CHANEL ក៏នៅមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ ដែលបានសាងសង់រួចរាល់ ហើយអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះ៕