រឿង បិសាចគួរឲ្រស្រលាញ់ ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយនោះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអន្ទះសាមិនស្ទើរទេ។

ដោយសារតែតូអង្គសំខាន់ៗ រូបភាពរបស់សាច់រឿងគឺឡើងកប់តែម្តង ហើយម៉្យាងទៀតគឺទស្សនិកជនរំពឹងទុកខ្ពស់ថានឹង ជាខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពព្រោះផលិតដោយផលិតកម្មឈានមុខគេក្នុងប្រទេកម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាខ្សែភាពយន្តភាគទី២ហើយរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហង្សមាស បន្ទាប់ពីជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនូវរឿងភាគទី១ «សិសិររដូវក្នុងបេះដូង» កន្លងមក។