ក្រុមហ៊ុន BSB Image Center យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក៖
– ផ្នែក Graphic Designer ដែលចេះកម្មវិធី Design (Photoshop & Other Program) បើមានជំនាញផ្នែកទីផ្សារ នឹងមានអាទិភាព។
បេក្ខជនត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ៖
– មានភាពស្មោះត្រង់ និង មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
– បេក្ខជន ត្រូវមានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមមកដាក់ពាក្យ (CV) នៅអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ៤០ ផ្លូវលេខ១០៥ សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ។
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 212 333 / 991 299