នៅលើពិភពលោក ការបើកបរយានជំនិះប្រកាន់ស្តាំគឺត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមប្រទេសនិងដែនដីសរុបដល់ទៅ ១៦៥ ក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាយើងផងដែរ ខណៈដែលប្រទេសនិងដែនដីត្រឹមតែ ៦៤ ប៉ុណ្ណោះដែលអនុវត្តការបើកបរដោយប្រកាន់ឆ្វេង។

នៅក្នុងនោះ តំបន់អាស៊ានយើងប្រទេសដែលបើកបរយានយន្តប្រកាន់ឆ្វេង រួមមានថៃ ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ព្រុយណេ ឥណ្ឌូណេស៊ី និងទីម័រខាងកើត ខណៈមានតែ៥ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលប្រកាន់ស្តាំគឺកម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងហ្វីលីពីន។

កាលណាដែលប្រទេសនោះបើកបរប្រកាន់ឆ្វេង គឺដោយសារតែធ្លាប់ធ្លាក់ចូលអណានិគមអង់គ្លេស ដោយឡែកប្រទេសបើកបរប្រកាន់ស្តាំ គឺដោយសារតែធ្លាប់ធ្លាក់ចូលអណានិគមបារាំង៕

https://d13jio720g7qcs.cloudfront.net/images/destinations/origin/renting-a-car-in-cambodia-64195d5a15f95.jpg