ប្រទេសឡាវ ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងក្រុមហ៊ុន Monsoon Wind Power បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីជាង៦៩២លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីពីថាមពលខ្យល់ដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ាន និងជារោងចក្រដំបូងគេនៅប្រទេសឡាវផងដែរ ។

រោងចក្រនេះនឹងដំឡើងកង្ហារខ្យល់ចំនួន១៣៣ ដែលមានកម្លាំងផលិតស្មើ៦០០មេហ្គាវ៉ាត់ ។ គេនឹងសាងសង់រោងចក្រនេះឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវ ហើយអគ្គិសនីដែលផលិតបាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅលក់ឱ្យអគ្គិសនីប្រទេសវៀតណាម ។BCPG eager to build Asean's largest wind farm in Laos

គេចាត់ទុកថា ប្រភពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឆ្លងកាត់ព្រំដែន គឺជាបង្អែករឹងមាំមួយសម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវ ដោយសារការប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីធនធានខ្យល់ក្នុងប្រទេស ខណៈប្រទេសឡាវមានទីតាំងមិនជាប់សមុទ្រ ប៉ុន្តែឡាវអាចបង្កើតបានថាមពលជាច្រើន ។ លើសពីនេះ ឡាវក៏បានផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីផងដែរ ។

តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ ADB បញ្ជាក់ថា គម្រោងនេះនឹងជួយជំរុញការកាត់បន្ថយកាបូន និងកំណើនរុក្ខជាតិបៃតងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ លើសពីនេះ វានឹងជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតយ៉ាងតិចជាង៧៤៨តោនក្នុង១ឆ្នាំ ។ ADB បន្តថា ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រឈមនឹងការខ្វះខាតប្រាក់វិនិយោគលើអាកាសធាតុ ដូច្នេះ គេចាត់ទុកថា វាចាំបាច់សម្រាប់ការឆ្ពោះទៅកាន់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិបៃតង ។Laos to provide Vietnam power from Mitsubishi-built wind farm - Vietnam  Insider

ក្រៅពីនេះ ប្រាក់វិនិយោគពី ADB និងប្រទេសជាមិត្ត នឹងជួយដោះស្រាយប្រភពថាមពលខ្យល់ដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់របស់ឡាវ ។ ម្យ៉ាងទៀត វាក៏ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាថាមពលស្អាត និងកំណើនរុក្ខជាតិបៃតង ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចឡាវប្រកបដោយនិរន្តរភាព ៕

ប្រភព ៖ AEC connect