កាន់តែទំនើប កាន់តែអស្ចារ្យ !!! ឥឡូវនេះ អតិថិជនធនាគារ អេស៊ីលីដា អាចបង្កើត«ប័ណ្ណនិម្មិត» ឬ Virtual Card បានដោយខ្លួនឯង ភ្លាមៗ នៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដានៅគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញទំនិញ-សេវាកម្មផ្សេងៗ តាម អ៊ីខុមមើស ឬអ៊ីនធើណែត ឬសម្រាប់យកទៅ Boost Page ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬសំណូមពរផ្សេងៗ (បម្រើ២៤ម៉ោង) សូមទូរសព្ទទៅកាន់លេខ ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ឬផ្ញើសារអ៊ីមែល ទៅកាន់ ៖ emailinquiry@acledabank.com.kh
សូមចុចទីនេះ ដើម្បីអានលម្អិតអំពីវិធីបង្កើតប័ណ្ណនិម្មិត ឬ Virtual Card ។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News