ភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទិ ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីថាមានអ្នកវិជ្ជមានជាមួយជំងឺកូវីដ១៩រហូតដល់ទៅ ១១៣នាក់ ដែលចំនួនធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ទៅ ៣០២៨នាក់ហើយ៕

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖