ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន NHK ជប៉ុន បានដឹងថា ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអង់គ្លេស AstraZeneca គ្រោងនឹងបន្តធ្វើការសាកល្បង វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ូណា ក្នុងប្រទេសជប៉ុន នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមបន្តសាកល្បងនៅចក្រភពអង់គ្លេស។

ប្រភពដែលជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុននិយាយថា ការសាកល្បងនឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៅសប្តាហ៍នេះដំបូងបំផុតនៅទីតាំងជាច្រើនក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានមនុស្សប្រហែល ២៥០ នាក់ មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅចូលរួម។

ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កំពុងធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដើម្បីអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង។ ការសាកល្បងនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រេស៊ីល កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែអ្នកផលិត ឱសថបានបញ្ឈប់ការសាកល្បងរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុន បន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រែប្រួលទៅជាជំងឺដែលមិននឹកស្មានដល់។

ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ថាក្រុមហ៊ុនបានបន្តការសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យបានសន្និដ្ឋានថាវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការសាកល្បង។

ក្រុមហ៊ុននេះបានព្រមព្រៀង ជាមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន កាលពីខែមុនក្នុងការផ្តល់កម្រិតថ្នាំសម្រាប់មនុស្ស យ៉ាងហោចណាស់ ៦០ លាននាក់។ ក្រុមហ៊ុនមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រជាជន ១៥ លាននាក់ អាចប្រើប្រាស់បាននៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយ។