នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ កម្មវិធីអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរ​របស់ស្រាបៀរ 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐝 𝐁𝐞𝐞𝐫 នឹងមានការប្រកួតចំនួន ០៤ គូយ៉ាងអស្ចារ្យ ដែលនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ 𝐓𝐕 𝐍𝐞𝐰𝐬 និង🔴𝗟𝗶𝘃𝗲ផេកផ្លូវការ 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐝 𝐁𝐞𝐞𝐫 ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹកតទៅ!!