ការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនដែលញៀនគឺជាបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងកើនឡើង។ ឥឡូវនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសជប៉ុនគ្រោងនឹងប្រើប្រព័ន្ធប្រសាទវិទ្យានិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យផ្តាច់ទម្លាប់។ ការស្រាវជ្រាវនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត KDDI និងអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធប្រសាទវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងក្យូតូ។

ការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន KDDI លើអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនប្រមាណ ៩០,០០០ នាក់កាលពីខែធ្នូ បានបង្ហាញថាប្រហែលជា ២៥ ភាគរយ មានការព្រួយបារម្ភអំពីពេលវេលាមើលទូរស័ព្ទហួសកំរិតរបស់ពួកគេ។ ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនទាំងនេះប្រហែល ៨៣ ភាគរយនិយាយថាពួកគេចង់ធ្វើអ្វីមួយអំពីរឿងនេះ។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវគ្រោងនឹងប្រើឧបករណ៍រូបភាពដើម្បីស្កេនខួរក្បាលមនុស្សរាប់រយនាក់នៅពេលពួកគេប្រើស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ។ អ្នកស្រាវជ្រាវក៏នឹងសិក្សាពីគំរូនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ សកម្មភាពខួរក្បាលនឹងត្រូវបានវិភាគដោយប្រព័ន្ធ IA ដើម្បីរកវិធីកាត់បន្ថយភាពអាស្រ័យ។ ក្រុម ស្រាវជ្រាវរំពឹងថាវានឹងចំណាយពេល ៤ ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី ជួយអ្នកប្រើប្រាស់រកឃើញនិងដោះស្រាយអាកប្បកិរិយាញៀនស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ។