ឆ្នាំ២០២៤ ម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានា ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤,៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ ៤,១០០រៀល ក្នុង១លីត្រ។

បើធៀបនឹងតម្លៃ ដែលក្រសួងបានកំណត់កាលពី១០ថ្ងៃមុន មានការឡើងបន្តិចបន្តួច ដោយកាលពី១០ថ្ងៃមុន៖

  • សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាគឺមានតម្លៃ ៤,៣៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ មានន័យថាឡើង ៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ
  • តម្លៃប្រេងសាំងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៤,១៥០រៀល មានន័យថាចុះ ៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ៕

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2mFzr3RmnTtlvauMyYW2zBqMS2ctoQ4g4jhng2M4GKLAUt2WP6D7xX-V45qCabJOYzDNemLloS3ICsSukyL1WW-90eVNlpwLpulanFWc_AE2WlARsD8AoylBknDX6nrGzt726Az9U99LuT2F_polShzKVeAIf2P2yyXcSokMnCfa-6ViDnmc73KGWZa0/s1280/photo_2024-04-01_11-12-42.jpg