បរទេស៖ Gemini ត្រូវបានគេរំពឹងថាជាកម្មវិធី AI ទំនាក់ទំនងថ្មីដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយ GPT-4 នឹងជាគំរូភាសា AI កម្រិតខ្ពស់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០២៣ មក Google បានរួមបញ្ចូលគ្នានូវក្រុមអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ចំនួនពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយកប្រតិបត្តិ Sundar Pichai ដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍គំរូភាសាធំៗដូចជា Gemini នឹងតាមឱ្យទាន់កម្មវិធី ChatGPT របស់ OpenAI ដែលគាំទ្រដោយ Microsoft ដែលបានវាយលុកក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ ២០២២។Google Deepmind's 'Gemini ' AI Model is expected to launch next month | by  AI Universe | Aug, 2023 | Medium

AI Gemini មានសមត្ថភាពរួមបញ្ចូលគ្នានូវគុណសម្បត្តិនៃប្រព័ន្ធសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើតរូបភាពពីការពិពណ៌នាអត្ថបទដែលស្រដៀងទៅនឹង GPT-4 ជាមួយនឹងសមត្ថភាពភាសានៃ chatbots ដោយផ្អែកលើគំរូភាសាធំ (LLM) ។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យ Google បង្កើតផលិតផល AI សម្រាប់ការសន្ទនាដូចជា chatbots វិភាគទិន្នន័យ គំនូសតាង បង្កើតក្រាហ្វិក និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដោយប្រើពាក្យបញ្ជា។

Gemini ក៏ជាក្បួនដោះស្រាយការរៀនពង្រឹង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីរៀនពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិធីឡូជីខល និងជាប្រព័ន្ធ។ ដូច្នេះដើម្បីបង្កើត AI ដូច Gemini បាន វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាការចំណាយអាចឈានដល់រាប់រយលានដុល្លារ។Google Bets Big on Gemini AI to Disrupt ChatGPT and Bing Chat in the  Chatbot Market - WinBuzzer

បច្ចុប្បន្ន Google បានផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើកំណែដំបូងនៃ Gemini ដល់ក្រុមក្រុមហ៊ុនតូចៗ រួមទាំងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម AI មួយចំនួន ដើម្បីប្រមូលមតិកែលម្អ Gemini មុនពេលចេញផ្សាយទូទៅរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនយក្សនេះគ្រោងនឹងធ្វើឱ្យ Gemini អាចរកបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈសេវាកម្ម Google Cloud Vertex AI របស់ខ្លួន។ ដូចនេះ តាមរយៈការបង្កើត AI Gemini ក្រុមហ៊ុន Google សង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះ និងអាចសន្ទនា ឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយធម្មជាតិ ត្រឹមត្រូវ និងច្នៃប្រឌិត៕
ប្រភព៖cfef.com