មនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានសុខភាពល្អបែរជាកើតជំងឺមហារីកទៅវិញ? ហេតុអ្វីបានជាមហារីកធ្លាក់មកលើខ្ញុំ? ដូច្នេះហើយអត្ថបទខាងក្រោមនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចម្លើយ។

នៅក្នុងបរិបទនេះ ជារឿយៗវាត្រូវបានគេសន្មត់ថាហ្សែនគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺមហារីក ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺមហារីកវ័យក្មេង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតគឺថាតាំងពីកំណើតមក មនុស្សគ្រប់រូបមានអត្រានៃជំងឺមហារីកដូចគ្នា។ តាមពិតទៅ គ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រាកដថាគាត់នឹងមិនកើតជំងឺមហារីកនោះទេ ពីព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានផ្ទុកកោសិកាមហារីក និងហ្សែនទប់ស្កាត់ដុំសាច់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ជាធម្មតា ហ្សែនទាំងនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងតុល្យភាពដើម្បីការពារជំងឺមហារីក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កត្តាខាងក្រៅជាច្រើនអាចរំខានដល់តុល្យភាពនេះ ដែលនាំឱ្យកើតជំងឺមហារីក។

ជំងឺមហារីកជាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីការលូតលាស់ ខុសធម្មតានៃកោសិកាណាមួយ ហើយបង្កើតបានជាសំណុំកោសិកាដែលហៅថា ដុំគីស ដុំនេះគឺជាមហារីក ។ មូលហេតុដែលអាចកើតជំងឺមហារីកគឺកត្តាទាំងនោះអាចជាតំណពូជ ឬបរិស្ថាន – ឧទាហរណ៍ជំងឺមហារីកអាចកើត មានតាមសមាជិកគ្រួសារ ឬអាចបណ្តាលមកពីការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះ អាទិត្យ ជាតិវិទ្យុសកម្ម ឬការស្រូបក្លិនផ្សែងបារី ជាដើម។

 

ប្រភព៖phuntoday.com