សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានចេញសេចក្តីអនុម័តឱ្យ World Cup ២០២៦ ដែលអាមេរិក កាណាដា និងមុិចសុីកូ  ធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះនោះ នឹងតម្រូវឱ្យមានក្រុមដល់ទៅ៤៨ចូលរួម។

ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែល FIFA បានអនុម័តនៅ World Cup 2026៖

  • ក្រុមកើនឡើងដល់៤៨
  • មានការប្រកួតរហូតដល់១០៤ (ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup)
  • ១២ពូល មួយពូលមាន៤ក្រុម មួយក្រុមប្រកួត៣លើក
  • លេខ១ លេខ២ តាមពូលនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់
  • ហើយត្រូវជ្រើសក្រុមលេខ៣ល្អតាមពូល ៨ក្រុមទៀត ដើម្បីមកបង្គ្រប់Report: FIFA to abandon 2026 World Cup “Group of 3” format - Stars and Stripes FC