កាលពីពេលថ្មីៗនេះ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ លើក​ទី៣២​ និង​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​ លើក​ទី១២​  ​រួម​ជា​មួយ​ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា​ ​បាន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចំនួន​ ៧០០០នាក់​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ។​

ដើម្បីចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ៖

ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​ cambodia2023.com ឬ​ចុច​លីង​នេះ​ cambodia2023   រួចធ្វើតាមវិធីងាយខាងក្រោម៖

១.ត្រូវជ្រើសយកពាក្យ Volunteerhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW1dM_WTZRIbQsNnbo_QwDPLQu65cgF6M0sn65dN5yXn76_aRxnebdyzV8zF1hcVGAj-c4Uoe6rBu0Vg5f77vGL4GcIVFjJQ8Vf1KnVXz38E_SyxepYPenZLI-4BI7-QxJOYoCY3cNlwWsE4gTU4lO4oX8HOEJtuPAkyrFSqg0uOnIjfGaMjMH64Yd/s1920/Screenshot%202023-02-03%20083644.png
២.បំពេញរាល់សំណួរដែលគេបានសួរhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VsBsQt5bOioOLskyo_9YQVAIwDxgP6CDhTXvZvgckb5T5ocCnhjbW0FATz7HaIjA2hqJEhkIny5L36KmHYImUzASdatAaRkh5x9XtCPJ_5QmW6nr_foeuaDh8huszBD4eZEkqscENKjtS_RlonPRc_7R8xzRdwO17rNR_Zu0F38UK_K4URMufm_E/s1920/Screenshot%202023-02-03%20083754.jpg
៣.កុំភ្លេចចុចពាក្យ Submithttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh00Q-nFIfF-9M4Sg7CH_7yDGoQPUsdnOBQkw6Mtw74nqMBIt0SecARv8lcHqTcxlg3VpVj3ewvyClMADyr3-SOs5y7fMLxnM1ELsg6_O0ohnN2rO-5XIyFUnMj7aTTu8EgjJabO52tDkgF1TjL-NQeDMnE_KGfNri-1y1l9ERShchL2G20GtWzSlRE/s1920/Screenshot%202023-02-03%20083834.png