ខេត្តកណ្ដាល៖ ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់ ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មបញ្ចាំស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង ១០ឆ្នាំមកហើយ នៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបើកសាខាហាងបញ្ចាំដ៏ធំមួយទៀត នៅទីប្រជុំជនស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសេវាកម្មបញ្ចាំសម្រាប់យកសាច់ប្រាក់បង្វិលទុនធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ។

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjoSH3eSYZW5XSWQ-IfFrMO4swp6yM9J2Lg0Y4cwXt4epeN0d2jKXuxSqRlbQXY1en6ws8VsM03Flicv58qqUE-OMgR4C7bYkNeDYv52vurfZZQyXXBwqcoUPR7v56Ls7QJ7LucDFlijVw_XkwN7tmOtOftn6Y8nBjOMjEP3EPp9XvpLj3_F6JSCR-v=s1280ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មបញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់ សាខាល្វាឯម ដែលទើបបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនេះ នឹងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកវិនិយោគទុន ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់សម្រាប់យកទៅបង្វិលទុនធ្វើអាជីវកម្ម និងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មឆាប់រហ័ស មានអត្រាការប្រាក់ទាប និងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ ។
ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់ សាខាល្វាឯង មានផ្ដល់សេវាកម្មទទួលទ្រព្យបញ្ចាំជាច្រើន ដូចជា ៖ ប្លង់ដី និងប្លង់ផ្ទះ, ឡាន, កាតគ្រីឡាន, ម៉ូតូ, គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ និង គ្រឿងអលង្ការ ជាដើម ។ល។

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiIg-StM6Wyc9Lu2yJr-OZ4ep4wZhYKyXJHNVf4rSvedV8deEKYKN-vhQFHuMx4bhzwN6eo-RsJEBk6HMP6IUB6oSKY_psCyNMpR-56CUKVlfcDjbTHWWuq4k4HyzbQ_cFr_hRAxmFg1WmKaBxDu42zaBRjcferVx3NzXiLiL2rB0MemEolqhQDeE6h=s1280ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់ មិនត្រឹមតែផ្តល់សេវាកម្មល្អតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុនធានារក្សាទ្រព្យរបស់អតិថិជនដែលបានយកមកដាក់បញ្ចាំ និងរក្សាការសម្ងាត់ជូនអតិថិជនបានយ៉ាងល្អទៀតផង ។ ហើយក្រុមហ៊ុនក៏អាចឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានប្រាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន និងបង្វិលទុនអាជីវកម្ម ក្នុងអត្រាការប្រាក់ពិសេសបំផុត ។

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibC2LPbvWZ8-GnpGQqIkk1ZYyQZdbIvE2MuGYbbdGo3RPrvH9tz1boLOELpfWwDSv6e-KSdBSbOUMSty3b_tedSu6Q-vwoMkmy7UbC4QkHe1Zzk7dehJCHnWoCPOYCKCLPdvCZtFuEeQMQkAlej1zmbfKp3yZKWAOjZKB3d2u3KX9jLBIYI8F91j5E=s1280សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹង Cash U Up Lvea Em អាចចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊កផេក ៖
(https://web.facebook.com/Cash-U-Up-Lvea-Em-106437488309282) **
Link: https://fb.watch/8UxBdGzory/
សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗ ពី Cash U UP Lvea Em សូមទំទាក់ទងតាមរយៈលេខខាងក្រោម៖
– លេខទូរសព្ទ៖ 087 999 579 (Smart : Telegram, Whatsapp) / 087 999 578 (Smart : Telegram, Whatsapp)
– គេហទំព័រហ្វេសបុកផេក ផ្លូវការ៖ Cash U Up Lvea Em

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCYFYhJ4sj28AG18NT2lIM8Bx86uo8wBZvoXMrCh3R3o0n_ZU8wHOrXTvHlemyrrY6txfOaShHsIdQUzotBQW0kufvQLSD0r8dVhJC5X_gLeI8oOiuJzmJrySEP2qfUwxw5E-ubJwKFyGezosF4N54dw6IDthY9fLIEUHfxeE-UX94wX46lBaoSmsh=s1280https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6D7hTAR0-C4J4LqesZedu3AavvA7eWkt8WTVdKWAQcAQG8zHxl4ZtLwFxpLsZbbzkrcXQCKLo0Og0x3mS9_2TIr1GAujqw7msCwPWXGt17lzpqMblfXkXS36oJlUVuS7PmTwW9TtSaj3nxcmVci_7D_3dEymqvc6F1MvdmaiApbvCmFSA83F5n1DU=s1280

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhb2Hfr-aTAczg72Vy3bc2Qxl4uLeKx3bZn1LUW6UFUujFUDm2A5cjpiBWakNHOeBU5Qn8RC3FQz9b6g48MnSyTflDNSVwfMiLO0VQfd7FbjlSw_PPD8RuxUEyvcMgGLlFQtOI5UZrNDwXWl-e5oI6Q5zjBRyIRU8NVB_y-IlEAkZ7Uw8l1hO_pYW6k=s1280https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhowIU1aOZxQR0c8s7F3ieQIli_c0V4obu1Wazg3ASfOukz5bYC8pUarPBg3zzMqhxLJbuQE01nR-th7n6iv-HaeEAlbJiV_djXi8rJ9SJuX_g65Zos9vleemwCdt24E7hMoupzRmHpqZBSWWqrJTPGv_HQbubbxJIVSNZ6mO3YA67QmqivpJCi-bYw=s1280