អត្តពលិកគ្រប់រូបដែលមានវត្តមានចូលរួមរួមអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូ នឹងទទួលបានទូរសព្ទ Samsung Galaxy S21 5G ម្នាក់ ១គ្រឿង។Samsung's latest Tokyo Olympics phone might actually happen | Engadget

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

Samsung ជាដៃគូរសហការឧបត្ថមដល់ធំមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ ទូរសព្ទម៉ូឌែលនេះ ជាប្រភេទ Olympic Edition ពោលមិនមានលក់នៅលើទីផ្សារនោះទេ គឺទុក្ខសម្រាប់អោយអត្តពលិកប៉ុណ្ណោះ។ ម៉ូឌែល Olympic Edition ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Samsung បញ្ចេញលើដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨ និងធ្លាប់បានផ្តល់ជូនដល់អត្តពលិករួចមកម្តងហើយ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សូឈីអូឡាំពិកនៅប្រទេសរុស្សុី។Worldwide Olympic Partner Samsung helping athletes stay connected in Tokyo

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ អត្តពលិករបស់កម្ពុជាយើងក៏ទទួលបានផងដែរ៕

ប្រភព: Olympic