ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២៥ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេស។

លោក បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា ” ថវិកាដែលបានបរិច្ចាគចំនួន ២០ម៉ឺនដុល្លារ ​គឺ ជូនទៅ រាជរដ្ឋាភិបាល និងថវិកាចំនួន ៥ម៉ឺនដុល្លារទៀត ធនាគារបានបរិច្ចាគតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ក្នុងគោលដៅតែមួយគឺសម្រាប់ជួយសង្រ្គោះប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស”។

ACLEDA Bank Plc. Donates US$250,000 to Help Flood Victims

On the morning of October 14, 2020, ACLEDA Bank Plc. donated US$ 250,000 to help the Cambodian people who affected by raining flood in the country.

Dr. In Channy, President & Group Managing Director of ACLEDA Bank Plc., said “The donation of $ 200,000 is donated directly through the Royal Government of Cambodia, and US$50,000 is donated through the Association of Bank in Cambodia in aiming to help the flood victims. It is the main concern of Cambodian people across the country.”