អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកបណ្ឌិត ទូច សុឃៈ (សុខៈ) បានឱ្យដឹងថា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន-រៀតណាម នៅទូទាំងប្រទេស កើតឡើងចំនួន៥៣ករណី ហើយបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន២៦នាក់ និង៤១នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាល។

នៅក្នុងនោះថ្ងៃទី១១ ដែលជាថ្ងៃទី១ នៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន មានករណីគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេ មានចំនួន១៤ករណី បណ្ដាលឱ្យស្លាប់ចំនួន៩នាក់ និងរបួស២៤នាក់។ បន្ទាប់មក នៅថ្ងៃទី១០ ជាថ្ងៃកណ្ដាល មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៨នាក់ និងរបួស៦នាក់ ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុប១០ករណី។ ចំណែកថ្ងៃទី៩ ជាថ្ងៃដំបូង មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន១១ករណី ស្លាប់៦នាក់ និងរបួស១១នាក់។

ករណីភាគច្រើនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ភាគច្រើនបង្កមកពីការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង និងមិនគោរពសិទ្ធអទិភាព៕

មនុស្ស២៣នាក់ស្លា.ប់ ៤១នាក់របួស ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន រយៈពេល៣ថ្ងៃ - Troryorng Media