វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ឬសាលាតិចណូ បានរៀបចំ ពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសីលា សាងសង់អាគារអគារស្រាវជ្រាវនិងបណ្តុះបណ្តាលមួយខ្នង មានកម្ពស់៦ជាន់ និង៦៥បន្ទប់ ដែលអាចនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខែឧសភាឆ្នាំ២០២៥។អគារថ្មីនេះ ត្រូវបានរចនាដោយ Heerim និង Group Four និងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Jiangsu Natong No. 2 Construction Engineering (Group) Co., Ltd ជាមួយនឹងថវិការបស់គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP) នៃធនាគារពិភពលោក (WB)។
ទីតាំងទី២របស់សាលាតិចណូនេះ ស្ថិតនៅម្តុំវិមានឈ្នះឈ្នះ ដែលមានអគារអន្តេវាសិកដ្ឋាន អគារសិក្សា និងស្រាវជ្រាវ រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តផ្សេងៗទៀតដូចជារបង សួន កន្លែងលែងកីឡា ចំណតឡានម៉ូតូ ផ្លូវ ស្រះទឹក អគ្គិសនី។ល៕