ការបរិភោគបន្លែ និងផ្លែឈើបានគ្រប់គ្រាន់ ក្រៅពីវាជួយឱ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំល្អហើយ វាក៏អាចជួយថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរ ។ បើតាមការស្រាវជ្រាវមួយអំពីផលប្រយោជន៍របស់ផ្លែគីវីបង្ហាញថា វាជាផ្លែឈើមួយប្រភេទសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើង ក្រោយពីបានបរិភោគវាត្រឹមរយៈពេល៤ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ។

ការស្រាវជ្រាវអំពីផលប្រយោជន៍របស់ផ្លែគីវី គឺដោយសារអ្នកស្រាវជ្រាវចង់ដឹងថា តើវីតាមីន C នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយអារម្មណ៍ និងការធ្វើការរបស់ខួរក្បាលកម្រិតណា? ហេតុនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានជ្រើសរើសយកផ្លែគីវីមកសិក្សា ដោយសារវាមានវីតាមីន C ច្រើន ។Can It Be Dangerous To Eat Kiwi Skin?

អ្នកស្រាវជ្រាវបានជ្រើសរើសក្រុមមនុស្សមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ដល់៣៥ឆ្នាំ បន្ទាប់មក បានបែងចែកអ្នកចូលរួមជា៣ក្រុម ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធផលខុសៗគ្នា គឺ ៖
-ក្រុមទី១ ទទួលបានអាហារបន្ថែមមានវីតាមីន C ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
-ក្រុមទី២ ទទួលបានផ្លែគីវី ចំនួន២ផ្លែក្នុង១ថ្ងៃ និង
-ក្រុមទី៣ ទទួលបានថ្នាំ Placebo ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (Placebo គឺជាសារធាតុមួយប្រភេទមើលទៅដូចថ្នាំពិតប្រាកដ តែវាគ្មានជាតិថ្នាំក្នុងនោះទេ គឺមានតែម្សៅជាមួយស្ករប៉ុណ្ណោះធ្វើជាធាតុផ្សំចម្បង ហើយវាមិនអាចការព្យាបាលជំងឺទេ ។ ហេតុនេះ ដោយសារគេផលិតវាឡើងឱ្យដូចថ្នាំពិតប្រាកដ ទើបអ្នកជំងឺជឿថា វាជាថ្នាំពិតប្រាកដ និងអាចព្យាបាលជំងឺបាន) ។How to Properly Eat Kiwi Fruit: Peeling, Eating, and More

ក្នុងអំឡុងពេលការស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងទទួលបានការពិនិត្យឈាមរៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តង ។ ក្រោយពីពេលវេលាកន្លងផុតទៅអស់៤សប្តាហ៍ គេអាចប្រមូលទិន្នន័យបានមួយចំនួន ដូចជា ៖ ថាមពល និងភាពនឿយហត់, អារម្មណ៍, គុណភាព និងបរិមាណការសម្រាក ព្រមទាំងកម្រិតការហាត់ប្រាណ ។Kiwi Benefits: Heart Health, Digestion, and More

អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថា អ្នកចូលរួមដែលបានបរិភោគផ្លែគីវី គឺពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ ហើយពួកគេបានអភិវឌ្ឍន៍រាងកាយខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ក្រោយពីបានបរិភោគផ្លែគីវី ។ រីឯអ្នកចូលរួមដែលទទួលបានអាហារបន្ថែមមានវីតាមីន C ពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ល្អបំផុត ចាប់ពីចន្លោះថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ។

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា វីតាមីន C សម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការបរិភោគផ្លែឈើមានវីតាមីន C ខ្ពស់ ដូចជា ផ្លែគីវី គឺធ្វើឱ្យរាងកាយរបស់យើងទទួលបានវីតាមីន C ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ និងធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ល្អ ៕Did You Know You Can Eat a Kiwi With a Spoon? | The Kitchn