បរទេស៖ ធនាគារឯកទេសក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមត្រូវបានបិទដោយអាជ្ញាធររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃទី ១០ ខែមីនាដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពចលាចលទីផ្សារពិភពលោក។Silicon Valley Bank collapses after failing to raise capital | CNN Business

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា អាជ្ញាធរធនាគារកាលីហ្វ័រញ៉ាបានតែងតាំងសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើសហព័ន្ធ (FDIC) ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ Silicon Valley នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបរាជ័យធនាគារធំបំផុតនៅអាមេរិកចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅ។ ការិយាល័យធំ និងសាខាទាំងអស់របស់ធនាគារនេះនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ដោយអ្នកដាក់ប្រាក់ធនាគារទាំងអស់នឹងអាចចូលប្រើប្រាក់បញ្ញើរបស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ធនាគានេះមានប្រាក់បញ្ញើចំនួន ១៧៥ ពាន់លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយចុងក្រោយរបស់ធនាគារ Silicon Valley ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អតិថិជនរបស់ធនាគារ Silicon Valley ភាគច្រើនជាអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ដោយពួកគេបានផ្ញើប្រាក់រាប់លាន និងរាប់រយលានដុល្លារមកទីនេះ ដើម្បីដំណើរការក្រុមហ៊ុន និងផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់បុគ្គលិក។ FDIC បាននិយាយថា ខ្លួននឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ SVB ហើយការទូទាត់ភាគលាភនាពេលអនាគតអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង។Silicon Valley Bank Crisis: Why SVBs Stocks Crashed 60% in a Day; All you  Need to Know

លោក Zandi បាននិយាយថា ការដួលរលំនៃ SVB កំពុងបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សហគមន៍ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ដែលចាត់ទុកថាវាជាកន្លែងដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការបង្កើនដើមទុន។ បច្ចុប្បន្ន SVB គឺជាធនាគារធំជាងគេទី ១៦ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកវិភាគជាច្រើននៅ Wall Street គិតថាបញ្ហារបស់ SVB មិនអាចរីករាលដាលពេញប្រព័ន្ធធនាគារបានទេ ទោះជាយ៉ាងណា ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារខ្នាតមធ្យមជាច្រើននៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធ។ ប្រភព៖vnexpress