ភេសជ្ជៈក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធឈាមដែរ ដូចច្នេះអ្នកគួរតែប្រយ័ត្ននឹងភេសជ្ជៈទាំង៤មុខនេះព្រោះអាចបណ្តាលអោយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ភេសជ្ជៈទាំង៤ប្រភេទនេះមានដូចជា៖

១.ផឹកស្រាច្រើនពេក៖ អ្នកជំងឺលើសឈាមគួរតែកំណត់ការទទួលទានជាតិអាល់កុល យោងតាមគ្លីនិក Mayo ការផឹកស្រាលើសពីបីកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ហើយការផឹកជាប្រចាំអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមក្នុងរយៈពេលវែង។Can One Beer a Day Increase Your Cancer Risk? The Science Says Yes |  Discover Magazine

២.ផឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងច្រើនពេក៖ ការទទួលទានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងច្រើនពេកអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងហានិភ័យនៃជំងឺលើសឈាមផងដែរ។ លោក Lindsay Delk អ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារជនជាតិអាមេរិកបាននិយាយថា ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមខ្ពស់ មូលហេតុគឺដោយសារវាមានផ្ទុកជាតិកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងច្រើនពេក ការផឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមខ្ពស់។In the Energy Drink Market, It's Ads vs. Science

៣.ផឹកភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករច្រើនពេក៖ អ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារនិយាយថាការផឹកភេសជ្ជៈដូចជាសូដា ឬទឹកផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករច្រើន អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សម្ពាធឈាម។ អ្នកឯកទេសអាហារូបត្ថម្ភគឺលោក Venezuelan Edibel Quintero មានប្រសាសន៍ថា “ភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករខ្ពស់បង្កើនសម្ពាធឈាម និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ។Review: I Tried the 'Healthy Coke' Drink Going Viral on TikTok

៤.ផឹកកាហ្វេរច្រើនពេក៖ ការផឹកកាហ្វេច្រើនពេកក៏ជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាព និងហានិភ័យនៃជំងឺលើសឈាមផងដែរ អ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារជនជាតិអាមេរិកលោក Vincenza Zurlo វិភាគថា “ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីន ដូចជា តែ កាហ្វេ ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង និងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាបូនមួយចំនួនអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមខ្ពស់ និង បណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ៕31 Coffee Brands, Ranked From Worst To Best

ប្រភព៖ phuntoday.com