ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣នេះ អាចកើតមាន២ដងក្នុង១ឆ្នាំ គឺនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនាម្ដង ហើយអាចនៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា នឹងកើតមានម្ដងទៀត។https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-LWp37COqBa9GXqj3nw-HTH3gN8sf1TULNTAAhRIPSIt6WfUW9o7gS1I-3449dAZ8SW8JfF-An5UoMR-0fqvaiOmocJbO6ePnXvZEmgCUCLER2cL3kB5P6hTA7noh8OSenDC0JTkv4DfFPzqWVWMULNgyPXsVnMANNPtIGJYkWT-CN4jIsSRDNLg5/s1280/photo_2023-03-11_10-03-52.jpg

«សមរាត្រី» ន័យសាមញ្ញ គឺរយៈពេលថ្ងៃនិងយប់ស្មើគ្នាត្រូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះនៅចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលគេអាចមើលឃើញច្បាស់ពីគុកតារាជនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។

ដូច្នេះ សូមសាធារណជន ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរ សូមអញ្ជើញមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ ទាំងអស់គ្នាកុំបីខានឡើយ។

គូរឲ្យដឹងថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត កើតឡើងគឺមានបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនរង់ចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ នៅអង្គវត្ត៕https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ0NwuWeOjat1gTEv5CW5WQeUcw95PL1jLDrdeg4Rro8ieHfpqqFUAkeBz8U3Lu5ChhZzmTGkmUIHuG3Q7vDVCv4FD7sEVzfrCRvYV9GyBdj6DdoFwHbmHjgtrJDJgLmQNoHtEh2NotFvZ-UajyHEz6F4ooIGR6W8eeir0YmbwtAfbEXeLr95weJAu/s960/photo_2023-03-11_10-04-10.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim7RDpYK6OL7GrBEG31JIfbF2QYg99CMZGPw4wI_Y52tRqZHvbSWb8toY8N4-KDLEnj5Il6XQ-yAccfMJf0Vcqsfgxc4lUnZYpQW0wSyNhTzZmLLlMnlJyYjdVou6dBYS53-_TqBZk2jjXxI1JV8IF_MyLi8AEPNRzGmakSvkZiWTHcojPzDlrkh7-/s960/photo_2023-03-11_10-04-22.jpg