ក្រសួងសារធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានលើកទឹកចិត្ត និងស្នើសុំឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរ មុនពេលចេញទៅណាមកណា សូមប្រើប្រាស់ App Google maps ដើម្បីធ្វើចរាចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ងាយស្រួលជ្រើសរើសតម្រាយផ្លូវមិនកកស្ទះ ប្រើពេលវេលាខ្លីឆាប់ដល់គោលដៅ។
ការលើកទឹកចិត្តបែបនេះ បន្ទាប់ពីក្រសួងមើលឃើញថាការកកស្ទះចរាចរនៅទីតាំងការដ្ឋានស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្សកាលពីថ្ងៃទី១ខែមិនាឆ្នាំ២០២៣ បានធ្វើឱ្យពលរដ្ឋមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំង និងសំណូមពរឱ្យក្រសួង ដាក់កម្លាំងទៅជួយ សម្រួលចរាចរណ៍ ខណៈការកក់ស្ទះនាពេលនោះ មិនក្រោម៣ម៉ោងនោះទេ៕
May be an image of textMay be an image of textMay be an image of map, outdoors and text that says '9:26 LTE ច្បារអំពៅ Phnom Penh City Hall 23 min 20 min 1hr 26 TUOL K គោ Phnom Penh City Hall Rece 24 24min min Phnom Penh ភ្នំពេ ភ្នំពេ23min D/INI 23 min 25 min Partners Firm Cho Ray Phn PenhHosp SAN Googiarket ច្បារអពេ Recently viewed 23 min (7,2 km) Fastest route now due to traffic conditions Steps Preview >> Traffic 구 Pin'