នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ភាគហ៊ុនផលិតកម្ម YG Entertainment បានឃើញការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដោយមានការជួញដូរចំនួន ៥៨,០០០ វ៉ុនក្នុងមួយហ៊ុន ដែលជាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំនួន ១០,០០០ វ៉ុន ឡើងរហូតដល់២០.៨៣% ពីថ្ងៃជួញដូរមុន។ ការកើនឡើងនៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ YG Entertainment បានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុម BLACKPINK ទាំងមូល។YG Ent. says BLACKPINK's contracts still "under discussion"

តម្លៃភាគហ៊ុនដែលពីមុនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជួរ៤០,០០០ វ៉ុន ដោយសារភាពមិនប្រាកដប្រជាជុំវិញការបន្តកិច្ចសន្យារបស់ BLACKPINK បានធ្វើឱ្យមានការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានឈានដល់កម្រិត៦០,០០០ វ៉ុន។BLACKPINK To Hold 'Born Pink' Concert In India? Here's What We Know

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ផលិតកម្ម YG Entertainment ដែលជាទ្រនំរបស់ BLACKPINK បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយដោយនិយាយថា បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយ BLACKPINK យើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខថ្មីមួយសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ក្រុម ដោយផ្អែកលើការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។10 most streamed BLACKPINK songs on Spotify that'll keep you hooked

អ្វីដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់នោះគឺកិច្ចសន្យានេះគឺសម្រាប់តែសកម្មភាពជាក្រុមប៉ុណ្ណោះ ដោយទុកលទ្ធភាពដែលសមាជិកអាចចុះហត្ថលេខាជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងសម្រាប់សកម្មភាពបុគ្គលរបស់ពួកគេ។ YG Entertainment ក៏បានចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយទាក់ទងនឹងរឿងនេះផងដែរថា «យើងនៅតែស្ថិតក្នុងការពិភាក្សា [ទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាបុគ្គល]» ។
BLACKPINK បានបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរណ៍ពិភពលោក’Born Pink’ ដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេនៅខែកញ្ញា។ ដំណើរកម្សាន្តនេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន ១.៨ លាននាក់ ដែលបង្កើតការលក់សំបុត្រកើនឡើងជិត ៣០០ពាន់លានវ៉ុន។ ទោះបីជាមិនមានកិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខបុគ្គលក៏ដោយ ក៏គេរំពឹងថា YG Entertainment និងសមាជិកម្នាក់ៗនឹងបន្តទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនពីសកម្មភាពក្រុមរបស់ BLACKPINK ៕