របាយការណ៍ផ្តាច់មុខដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Munhwa Ilbo នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញថា BLACKPINK បានយល់ព្រមបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាក្រុម ដោយកិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខបុគ្គលរវាងសមាជិកម្នាក់ៗ និង YG Entertainment នៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយ។ ខណៈពេលដែលរក្សាសកម្មភាពក្រុមរបស់ពួកគេ សមាជិកគ្រោងនឹងបន្តគម្រោងនីមួយៗ ដោយមករួមគ្នាសម្រាប់តែ BLACKPINK ប៉ុណ្ណោះ។ របាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថា សមាជិកពីរនាក់បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹង YG រួចហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាបុគ្គលនៅតែមិនច្បាស់លាស់ ដោយ Lisa ទំនងជាដើរតាមផ្លូវឯករាជ្យ។Blackpink Members: Everything to Know

សមាជិកនៃក្រុម K-pop ដែលទទួលបានការគាំទ្រទូទាំងពិភពលោក BLACKPINK ថ្មីៗនេះបានយល់ព្រមជាមួយ YG Entertainment (YG) ដើម្បីបន្តសកម្មភាពក្រុមរបស់ពួកគេ។ ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងពីរនាក់បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយ YG រួចហើយ ដោយបញ្ជាក់ពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តការខិតខំរបស់ BLACKPINK ។ YG បានបញ្ជាក់ពីគម្រោងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការជាមួយនឹងសមាជិកដែលនៅសេសសល់នៅពេលដែលកុងត្រារបស់ពួកគេត្រូវបានចុះហត្ថលេខា។K-Pop's Blackpink Was The Biggest Band in the World in October

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ក្រុមហ៊ុន YG បាននិយាយថា «ការចរចារសម្រាប់ការបន្តកិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខជាមួយសិល្បករ (Blackpink) បច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការ។ លទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវបង្ហាញនៅពេលក្រោយតាមរយៈការប្រកាសដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រប់គ្រងដែលទាក់ទងនឹងការវិនិយោគ»។Blackpink make UK festival history with electrifying K-pop set in Hyde Park  - BBC News

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថានភាពនៃកិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខរវាងសមាជិកទាំងបួន និង YG នៅតែមិនច្បាស់លាស់។ មកដល់ពេលនេះ គ្មានសមាជិកណាបន្តកុងត្រាជាមួយ YG ទេ។ Lisa ធ្លាប់បានសម្រេចចិត្តបន្តផ្លូវឯករាជ្យ ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ Munhwa Ilbo កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា ការបន្តកិច្ចសន្យា YG របស់ Lisa មិនច្បាស់លាស់’ហើយសមាជិកផ្សេងទៀតក៏កំពុងស្វែងរកលក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗផងដែរ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ សមាជិកមួយចំនួននៅតែពិចារណាលើកិច្ចសន្យាសកម្មភាពបុគ្គលជាមួយ YG។Blackpink Makes History as First K-Pop Girl Group to Play Coachella – The  Hollywood Reporter

គួរបញ្ជាក់ថា BLACKPINK បានបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរណ៍ពិភពលោករបស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញា ដែលបានទាក់ទាញអ្នកចូលទស្សនាផ្ទាល់ចំនួន ១.៨លាននាក់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជិត ៣០០ ពាន់លានវ៉ុន ប្រមាណ ២៣៥ លានដុល្លារអាម៉េរិក) ។ ដូច្នេះហើយ ទោះបីជាកិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខបុគ្គលមិនត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយ ក៏ YG និងសមាជិកម្នាក់ៗត្រូវបានគេរំពឹងខ្ពស់លើប្រាក់ចំណូលចំពោះការបញ្ចេញសកម្មភាពទោលដូចគ្នា៕