សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣  ហើយមានបំណងចង់សិក្សា ព័ត៌មានវិទ្យា ឬ IT នោះ ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងត្រូវជ្រើសរើសសាលាណារៀន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកដែលមានភាពល្បីល្បាញខាងផ្នែក IT៖

  • សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ RUPPFlagship Status for Royal University - Khmer Times
  • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ KITKirirom Institute of Technology (KIT Cambodia) - Full Info | Quipper Campus
  • វិទ្យាស្ថាន SETECNo photo description available.
  • បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា CADT (ឈ្មោះពីមុន វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ឬ NIPTICT)NIPTICT Celebrates 1st Graduating Class

សម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាវិញ ក្នុងចំណោមសាលាទាំង៥នេះ យើងឃើញថា សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ មានភាពធូរថ្លៃជាគេបន្តិច ដោយមួយឆ្នាំយើងត្រូវចំណាយត្រឹមតែ៤០០-៥០០ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែកវិទ្យាស្ថាន SETEC រៀងថ្លៃជាងនេះបន្តិច។

ផ្ទុយមកវិញ វិទ្យាស្ថានគិរីរម្យ KIT និងបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា CADT ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានការប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ ១០០%៕