សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (ហៅកាត់RUPP) គឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចំណាស់ជាងគេនិងធំជាងគេនៅកម្ពុជា។

សាកលវិទ្យាល័យនេះ ចែកចេញជា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសIFL។អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកអប់រំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ RUPP តែងតែបើកទទួលសិស្សរាប់ពាន់នាក់ ដោយតម្រូវឱ្យត្រឹមតែធ្វើការដាក់ពាក្យ និងបង់ប្រាក់ជាការស្រេច។

ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ ដោយសារតែមានកំណែទម្រង់ថ្មី សាលាតម្រូវឱ្យសិស្ស ដែលត្រៀមដាក់ពាក្យចូលរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១) ត្រូវប្រឡងជាដាច់ខាត។

ខាងក្រោមនេះជាមុខវិជ្ជា ដែលត្រូវប្រឡងចូល តាមដេប៉ាតឺម៉ង់នីមួយៗ៖

May be an image of ticket stub and textMay be an image of ticket stub and text