ឱកាសល្អបានមកដល់ទៀតហើយ! កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី កម្មវិធីផ្គូរផ្គងធុរកិច្ចលើកទី៤ រវាងវិនិយោគិនកម្ពុជា និងវិនិយោគិនជប៉ុន រៀបចំដោយធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សហការជាមួយនិងសមាគមកម្ពុជា-ជប៉ុន(JCA) ដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណ ៦០ក្រុមហ៊ុន ជាវិនិយោគិនកម្ពុជា និងវិនិយោគិនជប៉ុន រួមគ្នាជំរុញលើកកំពស់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80FGUC1T9TDjKHpQOTp2O8QRETdXYE-zAU7rRkaYSiGt_kusQoT1UWgL1daOsbt9n9QPp_v3gHP0tIjf3JQOmsgSLgf0z_qlDzMga66DlOLDhDo5VsBz5Yn62mWhiFLn9py-T_pWcv4x68fJSUVpBHF9ijUXJk6xV4lmmkCeT3v_6coxaqx7qL01Vax4/s5414/DSC04927.jpg

លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាននិងជានាយកគ្រប់គ្រង ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ Ò នេះគឺជាលើកទី៤ហើយ ដែលកម្មវិធី ជំនួបធុរកិច្ច Business Matching ដែលរៀបចំឡើងដោយធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងសមាគមកម្ពុជា-ជប៉ុន(JCA) រួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង។
កម្មវិធី ជំនួបធុរកិច្ច Business Matching ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗគឺដើម្បី អនុញ្ញាត ឱ្យវិនិយោគិន ដ៏ មាន កិត្យានុភាព មក ពីវិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម ចម្រុះ អាចចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏សំខាន់មួយ នេះ រួមគ្នាបង្កើតឪកាសអាជីវីកម្មរវាងគ្នានិងគ្នា ដែលអាចធ្វើជាដៃគូ រឺដែលកំពុងតែស្វែងរកដៃគូ សហការគ្នា ជំរុញនឹងលើកកំពស់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងវិនិយោគ។https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHApSKjyytSKKtQhTiPqpQ1jGqCqFPj7faoBsGskRDykXigIK2jkzLpN3vN6okPOxYmp8uh5huDDxVxzbBqBYj6mB5nMM6VBfqznY2kdbafrzSrum5irkYP17SmEfMBekSNFb1sKYB7_dBaTOBp20biLXQ19Az8QZqQq-5XEoruPnrO2oNGy5TcXxi_rg/s5951/TF_00156.jpg

សមាជិកក្រុមដែលបាន ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី Business Matching លើកទី៤នេះ មានប្រមាណជា៦០ក្រុមហ៊ុន មកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាមានដូចជា៖ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម, ឧស្សាហកម្ម, អ្នកបច្ចេកទេស ជួសជុល និង ថែទាំ យានយន្ត, សាលាកែសម្ផស្ស, បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, អ្នកទីផ្សារ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ ការលក់, វេជ្ជសាស្ត្រ, កសិកម្ម, អចលនទ្រព្យ, ហិរញ្ញវត្ថុ, ទេសចរណ៍ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច ជាដើម។https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV7lMCeoKuFTEOS3Mue699JWc2WciLSCEq_-MATGYCdJaZyWKzvUNacj2FTBlOKqAbEunT8KqgvYqpGzM0rVR0b1Q4LsK1QpNPuDIG98MNrnhK-7SAM_YrJuTXkFQpacDuHCJW0SSTZQszQzRmY6flylWB7JafySfDxaxpZyK_YlrhDoedWN5U0Nspr38/s6796/TF_00423.jpg

ក្នុងឪកាសនោះផងដែរតំណាងភាគីជប៉ុនដឹកនាំដោយឯកឧត្តម H.E Takahashi, Fumiaki, ជាប្រធានសមាគម កម្ពុជា-ជប៉ុន និងក៏ជាអតីត អគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាផងដែរ រួមជាមួយនិងលោក Mr. Kazunori KATO នាយកប្រតិបត្តិ សមាគម កម្ពុជា-ជប៉ុន (JCA) បានសម្តែងនូវការរីករាយអបអរសាទរ និងអរគុណដល់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែលបានរៀបចំកម្មវិធី ផ្គូរផ្គងធុរកិច្ចជាលើកទី៤នេះឡើង។
សូមរំលឹកផងដែរថាកន្លង ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានរៀបចំកម្មវិធី ផ្គូរផ្គងធុរកិច្ច រវាងវិនិយោគិនកម្ពុជា និងវិនិយោគិនជប៉ុន នៅការិយាល័យកណ្តាលធនាគារនេះបានចំនួន៣លើករួចមកហើយ ហើយកម្មវិធីជួបជុំផ្គូរផ្គងធុរកិច្ច រវាងវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជប៉ុននេះ នឹងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGdoVJJDkrnCFIk8_MnAcXRB5rCWRkNoaXM_mSI-mdPdor-L3U8xKtprbPH3C6xHTJsw6DiJoPDDdvBVHL37jebF6_Cu6gWtmhKYNMIA5GlwsFT7PUyENs07N3vVHNazQS2sSkjC0SlcsZFzHTejHvRFjCjlU24Eq4dmQyX27E9roQG3J29sVYS0e9y60/s5992/DSC04909.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabLjP6V5ws1j_9Lt8Z6wGZS-3TEA4Cu5V6ysTxZiMmZt3BuGbZPB0GCUT4I2UgfH4e00_BexYJQShDhgkEXZlxdr7rzFC_Wsq_tI1dCzL2lRmTMz_tp6PuIgexvP-xO3MdWU1bYRFjVfIGvSUadlmEtfXtGDtdEG4OLOfM1CRjjgvA_TYPZfilR5twxo/s5313/DSC04904.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmnCk4_h5WSpKuUzuLqwrSHIVq5qrUtGWfm_EcMSM1g2EXZioYVdFpUJi3ksqzWYbUt9pkQZkjnRM32GmV-2NtB8EnMf11gkprZhpWxrrSCN2efW3igeryJh3cS0AQ-nCj8JUYJj_zvqtEutW4D9BXjO03ia67lezzeSgJVJ9NNXpVedkxEb2KLiXcj5o/s6000/DSC04124.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXX0JABTN8tLd5TVOCy-APzUfMp7qH-rSfib9369qrvre9kUFzNAEwHN7HPv9N4bEManQ0fguOvfIeUGIf5IvzGUoofLjzVzFI1ThU4HZ9czIxdihfj1DN9zte_ruhn_2Tvi3kCEDZ8FZcRrnkUUhMqaYDT-PCh5jXE0wW6Web7Q5rAJ9WDdd1ETsYxic/s6000/DSC04051.jpg