តើលោកអ្នកមានការលំបាកក្នុងការហៅកង់បីជិះមែនទេ? ពេលចង់ទៅណា ឬចុះពីបេនឡានម្តងៗមានការលំបាកក្នុង ការហៅអ្នកផ្ទះមកយក ដោយត្រូវរងចាំយូរ ឬក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារឥវ៉ាន់ច្រើនជាដើម។

អស់បារម្ភពីពេលនេះទៅ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរសព្ទមក ក្រុមការងារយើង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 069/095/0886-660 660 , ??24/7 ឬទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈលីង – http://bit.ly/2vRoAry ជាការស្រេច នោះកង់បីរបស់WEGOយើងនឹងទៅយកលោកអ្នកដល់ទីកន្លែងភ្លាមតែម្តង ៕