កាស៊ីណូយើងខ្ញុំ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម:
មុខតំណែង បុគ្គលិកផ្តល់ព័ត៌មាន អោយអតិថិជនតាមរយៈកុំព្យូទ័រជាច្រើននាក់​​​ (Computer Customer Service)
● លក្ខខណ្ឌការងារ
– ជនជាតិខែ្មរ ស្ទាត់ជំនាញវាយអក្សរខ្មែរនឹងចិន តាមរយៈកុំព្យូទ័រ ប្រាក់ខែច្រើន ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ និងម្ហូបអាហារ ថ្ងៃឈប់សំរាកក្នុងមួយខែ4ថ្ងៃ
– ធ្វើការ9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
– ប្រាក់ខែគោល 750$-800$
– ពេលក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធ នឹងមានបន្ថែមប្រាក់រង្វាន់ការងារ (សាកល្បង៣ខែ)

បើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV) និងរូបថតមកកាន់​​អ៊ីម៉ែល ឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម:
●    អ៊ីម៉ែល៖ jinlongtitan@gmail.com
●    ទូរស័ព្ទលេខ៖ 071 787 5555 ,097 95 53 270
ទីកន្លែងការងារ : ខេត្តព្រះសីហនុ

西港赌场招聘
本公司高薪聘请电脑客服人员数百名,
● 要求:中、柬文说写打字流利,待遇优厚,带薪培训,无经验者也可以
– 公司包吃包住,月休4天,一天工作9个小时,底薪750$-800$,
- 3个月试用期正式录用后有业绩奖金!
有兴趣者请发带有照片的中文简历到邮箱 : jinlongtitan@gmail.com
电话:071 787 5555 ,097 95 53 270