ទីក្រុងបាងកក៖ ភ្លៀងមួយមេធំ កាលពីព្រឹកមិញនេះ បានធ្វើឲ្យទីក្រុងបាងកក ជន់លិចស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង បង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរ ហើយឡានជាច្រើន ត្រូវបានរលត់ម៉ាស៊ីន និងត្រាំក្នុងទឹកជាច្រើនគ្រឿងផងដែរ ។ សូមទស្សនារូបភាព ដូចខាងក្រោម៖