អាល់ម៉ុនវាផ្ទុកវីតាមីនជាច្រើននិងសារធាតុដែលយើងត្រូវការដើម្បីឱ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានសុខភាពល្អ។

យើងនឹងប្រាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានដែលកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំគ្រាប់ទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ

1-កាត់បន្ថយកូរ៉េស្តេរ៉ូ
2-ជួយដល់សុខភាពសក់មានទម្ងន់
3-បង្ការជំងឺបេះដូង
4-ការពារការចាស់ជាងវ័យ
5-ជួយដល់ការប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ​និងជំងឺក្រពះ​ ពោះវៀន
6-ស្រក់ទម្ងន់
7-ជួយប្រសើរឡើងសកម្មភាពខួរក្បាល។