ចែករំលែក

ដីលក់បន្ទាន់នៅ ទំហំ ២៧៥ការេ បណ្តោយ ១០ ម៉ែត្រ X ជម្រៅ ២៧,5 ម៉ែត្រ ភូមិ មរ័ សង្កាត់ ដង្កោ ផ្លូវ៣៧១ បត់ចូលទៅក្នុងចម្ងាយ ៥០០ម៉ែត្រ ដោយបុកគ្រឹះជម្រៅ ១៣ម៉ែត្រ រួចជាស្រេច ។​ ( តំបប់ប្រជុំជន​ ) ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៩៥ ២៧១ និង ០៨៨ ៦៦៦៦ ៦៥៥ ។