អ្នកគ្រាំទ្រក្លឹបបិសាចក្រហមទាំងអស់មានការបារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធ Ibrahimovic មានរបួសនៅពេលដែលក្លឹបប្រកួតជា Aderlechit ក្នុងកំឡុងខែមេសា។ បន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់នៅអាមេរិច នឹងធ្វើការព្យាបាលមួយរយៈកីឡាករ Ibrahimovic បាន ធូរស្រាលច្រើន។ ហើយកាលពីមុននេះ គឺមានលេចចេញនៅរូបថតរបស់គាត់កំពុងតែហាត់បាល។ រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះបានធ្វើអោយអ្នកគ្រាំទ្រ​ បិសាចក្រហម មានការភ្ញាក់ផ្អើរយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលរបួលរបស់គាត់មានការធូរស្រាលយ៉ាងលឿនដូច្នេះ។

https://www.youtube.com/watch?v=1IbOxpZdK6s