កីឡាករខ្សែរបំរើ Mesut Ozil ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal បានចេញមក បញ្ជាក់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួន។ គាត់បាននិយាយថា “គាត់មានអារម្មណ៏សប្បាយរីករាយ។ ហើយកុងត្រា របស់គាត់នឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 2018​ ខាងមុខ”។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ កីឡាករ Ozil មានវ័យ 28ឆ្នាំ គឺបានឈប់ សម្រាក់ ដើម្បីព្យាបាលរបួលរបស់ខ្លួន ហើយឥលូវក៏បានត្រលប់មកវឹកហាត់ វិញផងដែរ ដើម្បីជួយក្រុមរបស់ខ្លួន។ ខណៈពេលដែល លោក Arsene Wenger គ្រូបង្វឹកក្រុមកាំភ្លើង ទទួលរង់នៅ សម្ពាភយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកគ្រាំ អោយ គាត់ ចុះចេញពីតំណែង។