ភ្នំពេញ៖ លោកម៉ម ចំរើននិងកូនស្រី រស់នៅក្នុងភូមិពែ្រកត្នោត សង្កាត់រលាប ក្រុងពោធិ៍សាត់ បានបាត់ប្រពន្ធ ឈ្មោះចេត សុខរ៉ន ចេញមកធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញ។

បើតាមលោកម៉ម ចំរើនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថា ប្រពន្ធគាត់ចេញពីផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ ០៩ ឆ្នាំ២០២២ធ្វើការនៅរោងចក្រនៅភ្នំពេញ
រហូតមកដល់ឥឡូវទាក់ទងមិនទាន់បាននៅឡើយទេ។

បើសិនជាបងប្អូនណាបានស្គាល់ជួយទំនាក់ទំនងមកលេខទូរសព្ទគាត់ជាប្តីដោយក្តីអនុគ្រោះផង។089213155​ ៕