ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដី ជូនដំណឹងដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជននានា ពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តគិលានសង្គ្រោះ (ឡានពេទ្យ) របស់មន្ទីរពេទ្យ បើកសំឡេងស៉ឺរ៉ែននៅតាមផ្លូវ អំលុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ២០២២នេះ។ នេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែល Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖