គិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ មកដល់ត្រឹមខែកញ្ញា នៃឆ្នាំ២០២២នេះ លោក Mark Zuckerberg បានធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ ៧១ពាន់លានដុល្លារ។

សម្រាប់មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យលោកធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ គឺក៏ព្រោះតែចំណូលធំរបស់ Meta គឹ Facebook បានជួបបញ្ហាធ្លាក់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ និងធ្លាក់ចំណូលជាខ្លាំង ដោយមានអ្នកវិនិយោគផ្អើលលក់ហ៊ុនចេញ រហូតធ្វើឱ្យបាត់តម្លៃហ៊ុន ៣៦០ប៊ីលានដុល្លារត្រឹមរយៈពេល១ថ្ងៃ។Mark Zuckerberg's US$71 billion wealth wipeout puts focus on Meta's woes |  Zuckerberg

មិនតែប៉ុណ្ណោះ Meta ខាតលុយ១០ពាន់លានដុល្លារ ដោយសារតែការវិនិយោគទៅលើពិភពសុប្បនិម្មិត Metaverse ថែមទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយ ដែល Meta បានខាតបោះថវិការដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះ៕Metaverse: A universe in the making to supplant world as we know it | Daily  Sabah

ប្រភព: CNBC