កាលពីពេលថ្មីៗនេះ សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានសម្រេចចិត្តព្យួរ និងហាមប្រាមសហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌានៅគ្រប់ព្រឹ្តតិការណ៍បាល់ទាត់អន្តរជាតិផ្សេងៗទាំងអស់។FIFA BANS AIFF: Indian Football Banned, hosting rights for U-17 Women's  World Cup 2022 also taken back: Follow LIVE UPDATES

ការពិន័យរបស់  FIFA នេះ​ ក៏ព្រោះតែ​ FIFA បានរកឃើញថា “សហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌា បានឃុបឃិតពុករលួយជាមួយប្រទេសផ្សេងមួយទៀត ដែលធ្វើអោយបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះមិនមានរីកចម្រើន។ ការឃុបឃិតគ្នានេះ បានធ្វើអោយខុសលក្ខខណ្ឌ FIFA។”With FIFA ban looming large, Supreme Court puts AIFF elections on pririty  ahead of U17 Women's World Cup - Sports News

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា FIFA នឹងដកការពិន័យចេញវិញ លុះត្រាតែផ្ទៃក្នុងសហព័ន្ឌបាល់ទាត់ប្រទេសឥណ្ឌា ចុះសម្រុងគ្នាឡើងវិញ៕

ប្រភព: wio news