ឱកាល្អលើវិស័យកសិកម្មបានមកដល់ទៀតហើយ! ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែលជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្គូផ្គងអាជីវកម្ម លើកកំពស់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុក និងបរទេសជាច្រើនក្រុមហ៊ុន ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងដៃគូរអាជីវកម្មអោយកាន់តែទូលំទូលាយ និងបង្កើតឱកាសដើម្បី វិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរ។

Business Matching លើវិស័យកសិកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ អេស៊ីលីដា ដោយមានការចូលរួមពិភាក្សា និងសិក្សាលំអិតពីឪកាសអាជីវីកម្មនានាដែលដៃគូ កំពុងស្វែងរកដើម្បីសហការ ជំរុញលើកកំពស់លើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា។ សូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី៣ហើយ ដែលធនាគារអេស៊ីលីដា បានចូលរួមជួយលើកកំពស់វិស័យវិនិយោគលើវិស័យកឯកជន Business Matching ដោយខណៈនេះផ្តោតលើវិស័យសិកម្ម ដែលជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាដ៍ធំ និងសំខាន់បំផុត។

លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាន និងជានាយកគ្រប់គ្រងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា “គោលបំណងនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងអាជីវកម្មថ្ងៃនេះ គឺដើម្បីបង្កើតឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ជាពិសេសវិនិយោគិនជប៉ុនបានជួបមុខគ្នាដើម្បី ការកសាងបណ្តាញធុរកិច្ច និងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា។ កម្ពុជា ជា ប្រទេស មួយ ក្នុង ចំណោម ប្រទេស ដែល មាន សេដ្ឋកិច្ច លូតលាស់ លឿន បំផុត ក្នុង តំបន់។ វិស័យកសិកម្មបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ហើយវាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នាពេលនេះ វិស័យកសិកម្មបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានានូវសន្តិសុខស្បៀង និងផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោក”។
លោក បន្ថែម ថារដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន ផ្តល់ អាទិភាព លើ វិស័យ កសិកម្ម ជា វិស័យ សំខាន់ សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ។ ដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម ដើម្បីរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២។ ធនាគារអេស៊ីលីដាបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងច្រើនដល់វិស័យកសិកម្មជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន ១,២១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ២០,៧៥% នៃផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីសរុបរបស់ធនាគារ។ គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារអេស៊ីលីដាបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាង ៣៤% ដល់វិស័យកសិកម្មនៃវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។

ដោយមើលឃើញថា ធនាគារបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងច្រើនដល់វិស័យកសិកម្ម អង្គការ JICA និង SMBC បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសហហិរញ្ញប្បទានចំនួន១៣៥ លានដុល្លារដល់ធនាគារអេស៊ីលីដា សម្រាប់ផ្តល់កម្ចីបន្ថែមដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ធនាគារ និងធនាគារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ ធនាគារកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ARDB) បានផ្តល់កម្ចីសហហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យកសិកម្មស្មើៗគ្នាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ 40 លានដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹងប្រាក់រៀល។ អនុវត្តតាមគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទាំងនេះ វានឹងអាចឱ្យធនាគារផ្តល់ប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនដល់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។

ធនាគារ អេស៊ីលីដា គឺជាធនាគារកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់វិស័យកសិកម្ម។ តាមរយៈបណ្តាញសាខាធំជាងគេក្នុងប្រទេស និងផលិតផលឌីជីថលចុងក្រោយបង្អស់ ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ផ្នែកនៃសហគមន៍ ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅជនបទអាចទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាក្នុងគ្រប់ប្រភេទសេវាកម្ម/ផលិតផល រួមទាំងកម្ចីផងដែរក្នុងវិស័យកសិកម្ម ៕