កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Meta បានរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់ខ្លួន និងធ្វើកំណែទម្រង់ចបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងជាច្រើន​ ដោយចំណុចសំខាន់ជាងគេរបស់លោក Mark Zuckerberg ចង់បាននោះ គឺហាមមិនអោយបុគ្គលិកទាំងអស់និយាយរឿង “ការរំលោតកូន” នៅក្នុងការិយាល័យជាដាច់ខាត។At Facebook, Employee Morale and Stock Price Both Take a Plunge | Vanity  Fair

លោក Mark Zuckerberg បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការនិយាយរឿងនេះជាជំហរ នឹងធ្វើអោយជះឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍បុគ្គលិកដ៏ទៃ និងជាពិសេសធ្វើអោយបរិយាកាសការងារកាន់តែអួលអាប់។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះ អាចពិភាក្សាជាមួយដៃគូររួមតុជាមួយគ្នាបាន។Facebook poaches from Microsoft for Seattle virtual reality team - Puget  Sound Business Journal

តែយ៉ាងណាមិញ អ្នកទាំងនោះអាចបង្ហោះ ដើម្បីពិភាក្សាជុំវិញ “ការរំលោតកូន”ជាសារធារណៈបានតាមរយៈបណ្តាញសង្គមរបស់  Meta ដែលមាន Facebook និងInstagram។៕

ប្រភព: Cnet