ល្ខោនបរិយាកាស គឺជាវិញ្ញាប្លែក ដែលមិនសូវធ្លាប់បានឃើញ ហើយសូម្បីតែតារាសំដែងអាជីពក៏លាន់មាត់ថា នេះជាវិញ្ញាសារដ៏បាកដែលពួកគាត់ក៏មិនដែលធ្លាប់សំដែងពីមុនដែរ។

ក្នុងសប្តាហ៍នេះពិតជាពិសេសដែល Special Judge មានរហូតដល់ទៅ ៤ រូបដែលសុទ្ធតែជាតារាសម្តែងឆ្នើម គឺកំពូលតារាសម្តែង អ្នកនាង ស្វែង សុជាតា , អ្នកនាង លី ម៉ារីណា , កញ្ញា ដួង ម៉ានិច្ច និង កញ្ញា យ៉ូ កាមុនរ៉ាត់ (  2THEMOON ) ។

មុនការហ្វឹកហាត់ JUDGE ទាំង ៣ ៖ លោក នីកូ , អ្នកនាង សូ លីកា , និង លោក Psand  រួមជាមួយកំពូលតារាសម្តែង​ ស្វែង សុជាតា បានសម្តែងអោយបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាទស្សនារហូតធ្វើអោយបេក្ខជន ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្នុងការសម្តែងល្ខោនបរិយាកាសមួយនេះ​។

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_sDmlZOZvmKrmkYRFm3QztGI1rM-tOZem6zUEBAyREvamg926kVE6rKuBNezHxGLVsGzUmZ0S1qJQjBj7UWcgGL_80dRSpmdpQbHOVf8fuZEqlK17f7DSSIXyvIfUiGhQA8UXM_ULCdnB37Q34OX1LvtDM9d8TszZAYkfsdA4UEILajXimarU-kwTgg/s850/2.tif

ត្រឡប់មកមើលបេក្ខជនក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញ​ពិតជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេច​ និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការហ្វឹកហាត់ និងស្វែងយល់ពីការសម្តែងល្ខោនបរិយាកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ ក្នុងវិញ្ញាសារ ល្ខោនបរិយាសកាស នេះបេក្ខជនត្រូវច្រៀងផង និង សម្តែងផង ក្នុងពេលតែមួយ ។

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf6oNLSCTfuinFNeYwj51FSXjm70KeRjS7PM5FBzPW8Z8EJYjX2crUR5QqEechpZ_utmBhOHwIBMAD2N-wo_9QNH3sPhUTSzzu5vf60l-mbw8BJIxVq4C9AE9WSvBCSnHoFJbvsGu9RJQDItXxtW10Iz5wnBB7FyWiL30x-auX--hecowTm1XiykavZQ/s848/3.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzCmojJf1T0k1wF1Ldzv2vA5IWhSyUGijggKsb4lCXlYF9EcM2n5-E36sB0qcTfGF4xK2376AjXArkAXs-eETPymHCF_gNPosNO4NY3ZU1uInMOpuicrk4963Hd8JPoO85QpaT3vnt0GI63Td5zeFCLOvY7rdYaj3hlmUnmAstrXkcLjo55yGYOd-ZIQ/s855/4.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCPNJpG-0Nc1DJyL9nm7V8P8XAtGLr_xFXD8V4_8NuZbbDTenQpuLOnhfhAc9rhQtIapJ7shL12fIBRs_E_i87KsBfUVH9CS2sGR-1zu3znq-WtysV8hA1r9jekcJW7Y62m7Q9j1pP99bTi23BKlESuEHWaNNiT59LxQD1X4cnAdyFhbDZPLSf4MRhQw/s862/10.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJCC8v4OfVdvUX2HPMWl5BYsjO4Qxm_QFGgVRUXW1fVe9njmxfaIPWLthN880Yiq7Qgc51nhDAcY5TDf-lOF-bOkNKu3b2pry6oRzZYhLVRph2RpW5QS11DnfoWXdhVmALBYb9fSvtn9JxalisKxOjbRvDz_Kb2EdxQj6YNPwozYtIPdLSf-farZTixQ/s871/5.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKMBsmhYblIv0QBEGiXidmEc9wSQh95GlSXSUhVfYChLSIpdb_jpqDkTeuu6e72i8kUMjwFLN-MjxydDcZo-U8M1MZu79CmANdeALSccW9u3SqgSIM4XKdgcsOHJkDLWCl7cturVfivT4Cbm9MW798XljD0qQUToH1ozKbRQdSSZZjRAMchfzjhLnn8g/s869/6.tif

ទស្សនាការសម្តែង ៖ https://youtu.be/_lm8E3i5n1o  បាក់យ៉ុង ជាបេក្ខជន ដែលធ្វើបានល្អជាងគេ ប្រចាំសប្តាហ៍ ក្នុងវគ្គ Semi Final

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6hcLUtRk8yZAJ2ZfAAnXinQP49KvlI6_aKQMkuVV8rhbtVlV0UvDk7M0hCLBU5FgSb7LSJFOEHv4qIZYv9bXC_5Xepis0Xf3YVgRiWj99bWEolfiGS-ZCccXu1jwUI80_0xveCZw9VvahfmfoQxFjbVwFm3ESfdIwtCG8gZa2a7F7DgaaKKR29wKbqQ/s840/7.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbImLfrcEoXBgdqBqffVxZGcKfhLy8aZq5KnJeOucZithSYQyWUGjNtUyUbGEpZWCPvVEyoMwoZlQo-s4FDhtPTm3RAIehAbBHQeEJfp_oHr6UDCjStANwYR6vghRjGawuZlGKvhorlNnUqKlhfPjedhyoemKjgL35-ZKe-PROSbE6B_54qtKU1tS3PA/s843/8.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPQ6J4m5QhAHWPlc7sP_pbe-FGryYIknZkXgiQZshrgN52bKRpz7cbNp3AEW9lewaGQ7cxETz98tb-zT3JxNWQh4XGBiAE1VuROrRL_XcpYP4QSLHV-jC8c-jHUutoapJOY2yTXOvCScmQJvgOEwLfDrAw1nwjEEUSH-rtbDD0yUiyaDJMwLXnuEItg/s1193/9.tif

សប្តាហ៍ក្រោយចង់ដឹងថាបេក្ខជនជើងខ្លាំងទាំង ៧ រូប ប៉ះលើវិញ្ញាសារអ្វីហើយបេក្ខជនរូបណាត្រូវចាកចេញពីកម្មវិធី GATSBY IDOL ? កុំភេ្លចទស្សនាកម្មវិធី GATSBY IDOL នៅថ្ងៃ សោរ៍ សប្តាហ៍នេះ វេលាម៉ោង ៧:៣០ នាទីយប់តាមរយៈ PAGE : GATSBY Cambodia និង 3FUN CAMBODIA ។