សប្តាហ៍នេះបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយវិញ្ញាសារច្រៀងដែលជាវិញ្ញាសារដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់បេក្ខជនដែលមិនមែនជាជំនាញរបស់គាត់ ដូចដែលទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថា កម្មវិធី GATSBY IDOL មិនផ្តោតសំខាន់តែលើផ្នែកច្រៀងតែមួយមុខនោះទេបេក្ខជនទាំងអស់ ដាក់ពាក្យប្រកួតលើវិញ្ញាសារសិល្បៈផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ។

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQxX1jD2gIRgerw09v5inPEvHkpZmH7U9CtKS7GEwX8DGgFGK5s0uDW0mQ6D_gaDfDYJoMgZIiDVT2gyCwYVCfsE9DyvBNDVXjq1W3OUYjznfMGLbm-T6zXY-6q_IU_OMUZbUauPVpufHfCwEmDa2D7UZBXTR9BZ_vF_3hputuVpZjJp5fhKU6ibwt/s1197/%E1%9F%A1.tifសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនទាំង ១១រូប ត្រូវជួបជាមួយ Special Judge ដែរជាលោកគ្រូភ្លេងដ៏ល្បីដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកព្យាណូមកពីប្រទេសជប៉ុន គឺ លោកសូរ ស្រណោះ និង Judge ទាំង ៣ រូបរបស់ GATSBY IDOL ។https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtkmFr8ZLtoYg9qMUbLIpyBSs8rV1NNFpRwLVXIEY5peyO7yus_kmqGtLhkG_zs-u9SfIlGrEoJv6MXeG098MNijvlECHW0h1xmn6J5jVlta34K6LBv6jnMf91DCzxmhlsG9O4zb8ai3ZwAWF833CUoLlQEvNEM2WxZYErV23MzllNoIxsHiznjYpu/s1100/%E1%9F%A1%E1%9F%A0.tifhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV3jNzBnt2APavWGK_Q2zwOEjO06KFLAPsO8XwZ4zIfZwIZ0EsIY-yTqJ4R5D2X6KEFD2d7zYhl3KqonVlcFbWx5wIUNNMtcSRaCxMgDS4N-fBpKBKOY85b7dTxlK0yEP6wFCiHFUeLQd5jTUjuB9zKAAWa7acYzYXpKD4TE-2Bs0Joh2XlwHhpFm6/s1097/%E1%9F%A1%E1%9F%A1.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib1nkg24qilpNnnr2O4JUCcnZ6FGM1MuCIDQmawdxOekaWVpMYIuPhheWC30SwdBkqEVVdRxeQkXOMZz0MoxgYkj4OjzrSwAVeUPBQe_g-5gg3SiGDWza7TXmd1OoHiWZP_vGlyM9RZYyqSioojm8Pk5DLft9b0vWVDuT3licUwoDz5UaAJ5WG9Hdu/s1080/%E1%9F%A1%E1%9F%A2.tifក្រឡេកមកមើលការសម្តែងក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញ ក្រោយពីឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរការតុបតែងខ្លួនរួចមកបេក្ខជនម្នាក់ៗ ពិតជាសង្ហា និង មានភាពជឿជាក់ រហូតដល់ខ្លាំងរហូតធ្វើអោយគណៈកម្មការសរសេីរមិនដាច់ពីមាត់ចង់ជ្រាបច្បាស់ទស្សនាការសម្តែងរបស់ពួកគាត់ដូចតទៅ៖ https://youtu.be/e_PEK2zatPg

ក្នុងកាសម្តែងសប្តាហ៍នេះបេក្ខជន ៣រូប ដែលធ្វើអោយគណៈកម្មការជ្រើសយកថាជាជើងខ្លាំងប្រចាំសប្តាហ៍នេះគឺ សាន់តា ម៉ារ៉ូ និង ណូ ហើយអ្នកដែលទទួលបាន ផ្កាយមួយបន្ថែមលើវិញ្ញាសារច្រៀងនេះ គឺ សាន់តា ។

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr0DXfvtaVa2wbAv2zu2rObOAAk96bbCjokP5_85w2_f45oeJXv4RJRrUn-zXBC9W_SSmoOCqDdgFslRUS0Tj3_RF4N7JzQjE96sG7nkL-ZgC18CqIpXYODXsrkvePRZsTf2d2jAvjtODd8hRNr17ZdfEpDfC8xf0XsScUHnCk4BQW7zk-w6lry7Nw/s1132/%E1%9F%A1%E1%9F%A3.tifhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhXNhBgJszj4AFUcjjt2J8efZlBeBQT2p3PMato0wExZ8UWKnIwzz56beZ2B3H77s5pRIzNpKjMiJMxuHCIv-_PZGC9VQHG1Elmm8ngVPWBE-ZLHR3Ezv4RA_EX3C9Mg8sJ1eHp6rbvasDAlP93Yy2Y_UbBWd6Qxcmv4EPePu_98xMKVXGSwoEnNeD/s1173/%E1%9F%A1%E1%9F%A4.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfmwqrng_fmmLO4PNgT-fzrLfcKsn9l50n0UaU2V-CgPblMssV80X2wQMOPY3PAJkB0uVcBWUK5d4a2IAeY0ZJAdPX7RyxhwjkwILQAhWhztbYvmxddHy7QiYY3ua5qvEj5GZjVlFhLOdSMOW0nnW6mffUCDSDfBgICxmP3hJMw6H-Ipca7vEcQN6l/s1170/%E1%9F%A1%E1%9F%A5.tifអ្វីដែលគួរអោយសោកស្តាយក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានបេក្ខជនដល់ទៅ ២រូប គឺ វីសុទ្ធ និង ឌីណា ដែលបានសាងកំហុសច្រើនជាងគេ ដោយសារតែកម្មវិធីតម្រូវអោយមានម្នាក់ជាអ្នកចាកចេញ ដូចនេះ គណៈកម្មការបានផ្តល់ឧកាសអោយបេក្ខជនទាំង ២រូប សម្តែងសារជាថ្មីដើម្បីកាត់សេចក្តីជាលើកចុងក្រោយ ហើយជាលទ្ធផល គឺ វីសុទ្ធ ជាអ្នកចាកចេញ។

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRl3dCSpBZhO2nIv92fSdzzrdYFvLH7mGncMub-fG93-S0v0-_bUore3yrXq3lYK-0RPAkk9ChnFQU8_xIFHQdKV7FMEDMJs8P300L8J1aD8p2NWLEINQt0HbanJBQTPKuYNRph569fXN4KRwwWJqyElWvdiUGpQ0cz_9puzyh-3P8_84TWBJbCvTn/s1173/%E1%9F%A3.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKGvt4P9yeWtMhpI4wAq9ewPBOzEa5A36zSai6M1VS6qoxEZBUPlx6dqwJlvKE-p4wdfMZOneYyZnrgnQVVk_JNI5g03blSLaGsYv-1Tz1ZkLIOhb8p8A08hRdSlQs3BvtFUqiR42hlwtke5aMRImfdEwIo3HJq3_gOoccqvEAeCmW3-eKUXpPEes8/s1193/%E1%9F%A4.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1gA8az8xKdQt1kptMxnfMdvfxsi80vr3N7ZJ4UwBEtCMbSBczPicnpK0Oj1qyA2ivZZqmbt1_qNwiz92MmRtcWMdK_1cNMfKAWpAGlpUkKjNwwg3duDH_dyIX8UShwYY_jFBnYtpMlaed3mKbm7pRwcWfoUrrpXLgRESQto8nm_9ergjK5EyBm7A5/s1146/%E1%9F%A5.tifរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើសប្តាហ៍ក្រោយមុនវគ្គ Semi Final បេក្ខជនទាំង ១០រូប ត្រូវជួបជាមួយវិញ្ញាសារអ្វីពិបាក និង ប្លែកបែបណា ហើយ បេក្ខជនរូបណាត្រូវចាកចេញពីកម្មវិធី ?

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTuUbCol3wOAr3IwoyKXrCgtD3Ms_fNduFObCexnvJhYTvlGgL28mvCUjGiUsmXazC3ZDNGzfAvt7l1-w8UiBmH_pqdBnemAavpiIpFFJNUGrv2m0KiCbZ8KgXM_mXlw62ZayHJ_D1pwtU3cyHDyg9lYqqDSirjj2q8_zWJ3dgvWyH4M6NTBqS82-N/s1151/%E1%9F%A6.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV42tK5tP7lVXsJV1YScRrgwYyCi1d2iP4vqJ4Rw8nUbULdsOmVVCEZYeTVvpE5PPaUsA1MCJlVdOfiLbt5k-6ipT-i7m8VMEtWHaVgUQe8bkePZo8Uzxi5_Bn5rOGtbk7I0_6PlHn32_gTzE5FtCLkTjP0sWzBMsRvYZjfrCIpMY3tkNNRjbssY5E/s1160/%E1%9F%A7.tifhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgfzX9pgYwQhe32r_fExXT10f1qJvgIczMBKaaPFTJo8gMJkQV3vwouFYnwN8S5u4DCIHAzO8WdTkY34us9YZb67tgObN0GB4mXMKhFxggOhjhGJpEomrjLnw8VBGC0HeEisYkHdy7NxI9xKbi67IlIAeIMRY5EPINuyvCmUzcXdNvymqAepT4RNsM/s1203/%E1%9F%A8.tif

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQIfaZAzSqhA7JcfhR52Np42tgi4O4wNOfTEWjHhQT37Fj74qScBE2iTk9xlK-_diUtiskCiNwB_-7zxC8Bdy471ufCM--8oq-7TSCwadr1HCU8SGnX2UniWEGE-Mr8G36nxgPY9ygIBEO6nGZG-Fk46wzCsTzIkXmum_lVXc76xfsLLdM5wANBaQE/s1109/%E1%9F%A9.tifរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ វេលាម៉ោង ៧:៣០ នាទីយប់តាមរយះ Page GATSBY និង 3FUN Cambodia។