សប្តាហ៍នេះ Judge  នីកូ​​​ និង Special Judge អ្នក​នាង​ សារាយ សក្កណា​​ ចាប់ដៃគ្នាបង្វឹកបេក្ខជនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ សាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់​ទស្សនិជន​​!

នៅក្នុងនេះសប្តាហ៍នេះឈានចូលដល់វគ្គសម្តែង គណៈកម្មការបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលកំឡុងពេលវឹកហាត់បេក្ខជនដោយបាន ហៅបេក្ខជនម្នាក់មកទះកំផ្លៀងធ្វើអោយបេក្ខជនដទៃទាំងស្រឡំាងកាំងគ្រប់គ្នា

នេះជាទិចនិកនៃការសម្តែងដែលអ្នកសម្តែងទាំងអស់ត្រូវតែមាន ភាពបត់បែនៈ ដូចដែល Judge នីកូ និង​ Special Judge អ្នក​នាង​ សារាយ សក្កណា បាននែនាំដល់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នា ។

ជាក់ស្តែងបេក្ខជនឈ្មោះ​ វីរៈ ត្រូវបាន​ Judge នីកូ​ ទះមួយកំផ្លៀង និង

សម្តែងធ្វើជាសន្លប់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើអោយគ្រប់គ្នា​​ភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺ​ វីរៈ​ បានសម្តែងទះកំផ្លៀង Judge នីកូវិញ​ !​ នេះគឺ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRDzsIAwXvxHsfFO27gGlLjoUE53GbzUoH9zrTERNU1tNSjR7PYVK7WlvydAXmtwjIVTQL5BkWTsXCLhfeoFe_vK0HzW88uHh8tl3ac3XAnqeRnnS5ojdnLVOapejjGFmFBWcazdZS4eXIMaOtNLhxoJQn2fa3ibRkazglWSVd71Ixr_6JIA6iti2-BQ/s904/11.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj4e-APQcSQg5WtqovBvyvZA3FDNxOp0V-tAAOK1xSxBJ_zYfsvSnHEhuXdo-J8akjsrdhPAbXFqQAbWi_kcigZBxbuo_hVJapoFDSxxMxkC0fHpMXqD1_Xo4e-5Tl9K3uUa3v5U9jo7VVMzh0Ca4BmddM3Jbo4Zj4Dqd8kEyoeWzHRMQUSN8YCfcMiA/s899/26.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnL0_lkBpvCp0AlOq7rKH5Y7z5fuJUBQ6Q50Bh-g7nL1aZucAIXqcvTrU29Xw_Yh20Szb9kYS46fFy5pRcAjCqyEi9jmeZUJHSxR5VAqAu6FlPElWtEMqvi6wVGeSuePjDWBhIhnttQH-1OrfPntkLeWJzzoF2wH9QbTXaGc2ZiQK-reWNLB0NNKlNA/s896/12.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM-lUMGVpP1aZYraZx_hYiG_xCVuxnJUHiLRqlNO6itHre7gNooixcL5sWtGwGMFOYVAOQNT8y0c80ozjOcckTlkIsrSgIk7_MtuaJQV4_oxcZSIOdlPHA7vZoFN9g20KITDR3Tg9dkyfq1tCUxr2DHT-N29lD9tLxzfy4-Y-HtdeksDf6LTXdVl_rLw/s912/13.jpg

អ្វីដែលកាន់តែពិសេស​ វិញ្ញាសារសម្តែងក្នុងសប្តាហ៍នេះ សាច់រឿង ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរឿងពិតរបស់នារីម្នាក់ដែលគាត់បាន​​ CONFESS ក្នុងកម្មវិធី VTALK CONFESSION  ហើយបេក្ខជនដែលធ្វើបានល្អជាងគេនិងក្លាយជាតួឯកក្នុងរឿង បងស្រីលក់ខ្លួនចញ្ចឹមប្អូនប្រុស ដែលនិងចាក់ផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងកម្មវិធី VTALK ។
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTo65fF9ymFg1A-kjnL1W84wmM7u8eGehPlxTdGpUp-q7INhkHFt-RIOEeasJa6w_QxazHpq7p3OUhaBkklCag_1CKlSLFGmUYtxGvam_vGZDI7ftNmA8uqjEuxGou6XihD7WUtdxDxOzs15QAhGAhqjLiLUaVv5VMoOfugACV_wxiCVRnNRteZ2fKyA/s869/14.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE72frmTjkmoW-aiXK-Zol76nJF_5e31qeXBP_eNJ4zN9x-xxtMKoWoxb7GRQWin4X2MgUGitzFIbasmZewoPgl8rqD3JRRhPnbnpagz65CwjefscO-yyuTnLQ0KBfb7xFoaLLAEV3RPTz8dY4yb78hYU1vp6mNF9n1asB7y84hhRF9So9vUm3aZFHtw/s882/15.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4bz90KShA8UBRu7GM89LP2zAdMwEb1so0DaG5fNZxs6qn1muLeGn6QBRsKPPb4GEQHoj8lWoreiO9TssyOR93Z4JIqa4aCewzw4x-Hyjyq5vQU5NzSLPMWIhtIIYCKf9nvHyBaDM65ez6IriSbe2CgQciMIwJ1xSUAwN3767uhwceTcVw2YzqNtFgiA/s882/16.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_Rc0VLJnbNiDC4LnJ0o4QkyBnSDc9JL9HHLunS641KQn54XofxUDRaSky3qdVJP-FsSdoOMkpOa7O4-qpOvrZM2USp2sDfnExP1rGCj1EXiz0Qs-rombt799fQL2PTvnvFa0zqHil4ekAAPOr8NOPevsNu9SMTjetE1_KHqa5iBKrVycXaNj_IovoQ/s841/17.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8KziDpjQR3PltAgkooFPrWDdnkHOfd6GZxsdjWc_jX1wTiRe1sCe7O1hEQnFEALmhDGe6cQOmbgmbHqgxJOukiBYQqqLdxHTSMeyhTgu1fPmjQAAs-vEqoI26j3Ht9-mYHvNvBiFTCvatPA4oTajMybZWg0qUMXygLpM8o6z0GG71GVQZOyrK6v3nIw/s860/18.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf-0HKFpt6QV3vquI2zlBPE8fUYI7gryg57vX2CtmAzbGuqxzKceoFpASB5gSgxXrtRcT8s1CFBMPGbJAWYDkq0hBX6NrWDUs-eshfEaNKMt0sj9DhqtEmLHekt4z19m4Doh8ukjBF43rZmVRdyebx9HjDtQRLCRD_IWKts0mVf78UljgsrvDgMta4Pw/s860/19.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE4cAGP1dUi1jDd2i3ZoiBBO2zjAJuSIUu0ATRadumnQ8zCbkq402jqi0AA1fNO0cyygXNNNmnDYBow8UHk1PnLzqMCtx1Qlt5GTNPx-bPejyOAa9jOu_iyv0gsHVwZaGh6NQw7PyJOlPpM0RE2Z662R_NuhWn_KWXoZQouzOZheuCSOoifdQ9ffQeNw/s884/21.jpg
ក្នុងការសម្តែង​បេក្ខជនមួយចំនួនពិតជាធ្វើអោយគណៈកម្មការភ្ញាក់ផ្អើល និង ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដោយសារតែពួកគាត់ចេះសម្តែងចូលតួនិងលើកដាក់សម្លេងបានល្អ ប៉ុន្តែក៏មានបេក្ខជនខ្លះទៀតធ្វើមិនបានល្អផងដែរ​ ក្នុងវិញ្ញាសារសម្តែងនេះ បេក្ខជនដែលធ្វើបានល្អជាងគេ គឺ ៖ ឡាក់ ម៉ារ៉ូ និង ឌីណា​​
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia7VL5dW7Cj8zGFzAPpBqh3R02ogaP9E0_MIm3QwYkEUt-fwBocAa7faOgetT6JIEvfyu-uiiI9OVv5VCBZwI3D63CfM-vLENO1Z9EKch8bzBfDxv15L_7nciWNMtmfpclm8QEM2RGAewQTsNWXaeNOkC7QwNgEqh3KMWnyfLwicWTpDwG79fudhZ-ag/s935/22.jpg

ហើយជាលទ្ធផល​ អ្នកដែលធ្វើបានល្អ​​សមនឹងហើយទទួលបានផ្កាយពីគណៈកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺ ឡាក់ ដែលនឹងក្លាយជាតួឯកក្នុងរឿង​ពិត ពីកម្មវិធី VTALK ។
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcDMKZcDiF9pQBpD6UfbL_0Z2e8XYpV_JCKxmVnACWUAup7o0fSLEvcgtn1Z8V26lcf0dzegYukRLr_g6Pduik0PoioCQJHQHMqMIx0WL50sSyC49jbo06kWpo-MhGZ3c1fcMp7wQLqE-AX7tsY-OqctESRnQLjWKzB7ZoTTMG9hr3_cgOxs8r2Jplsw/s1193/23.jpg

សម្រាប់បេក្ខជនដែលធ្វើមិនបានល្អក្នុងវិញ្ញាសារសម្តែងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺ ហ៊ុយ ។​ ពី​កម្មវិធី GATSBY IDOL ពិតជាចូលរួមសោកស្តាយចំពោះ ហ៊ុយ ដែលមិនអាចឈានទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ទៀតបាន ។
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwjstfvgZNeNCONgHdXXBDT7la9PVgeiSRWa6e8KMCLr6IvMRkepcvh_J0kUr611Jr1LvO0yTRG1V6RxkvawZcIcDxFY_dDG8kd35_OS0chYE719WlwNgCFRHKrlwk_qYx2XUu98p420P2quuVFZ2RCZdPZuwvpyfFUNnXKoeiAeZmLzvdrpB4d-F0Nw/s906/24.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOS7ETCCVU8l6zXePeOFRM1rAo0qj8tWuDliwJarzF32VadEHqdulUa8Y2NMc-TR325IRECxSPUCLitlTgCQF1ZM9GduL2q9kDgjDTCndLV41oJoJKco9c-5UcqKviE_wmEudDFP20reMiB9xS-lMFoYgVpjlsc3-nkdgCKRSL77sySZnV2sPhgccoZw/s920/25.jpg

មួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍បេក្ខជនត្រូវជួបជាមួយវិញ្ញាសារកាន់តែពិបាក រងចាំទស្សនាកម្មវិធី​ GATSBY IDOL សប្តាហ៍បន្ទាប់ ថាតើបេក្ខជនទាំង១២ រូបត្រូវប៉ះលើ​វិញ្ញាសារ​អ្វី ?

រងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ វេលាម៉ោង ៧:៣០ នាទីយប់​ តើបេក្ខជនរូបណាដែលធ្វើបានល្អជាងគេ ? និង បេក្ខជនណាដែលត្រូវចាកចេញពីកម្មវិធី ?