លោកអ្នកបានដឹងឬទេថា ក្រៅពីមុខងារដ៏សម្បូរបែបរបស់អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដូចជា៖ ទូទាត់តាម QR Code, ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកទៅធនាគារផ្សេង, ដាក់-ដកប្រាក់, បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ឬទូទាត់វិក័យបត្រផ្សេងៗគ្រប់ប្រភេទ បានតាមតម្រូវការ ទោះបីជាទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក គ្មានសេវាអ៊ីនធើណែត គ្មាន Wifi ឬគ្មានប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់ប្រព័ន្ធស្មាតក៏ដោយ ។

ចំណុចពិសេស របស់អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ មានភាពងាយស្រួល និងទូលំទូលាយជាងមុន ទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយលោកអ្នកនៅតែអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយរលូន។

តោះ!សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់មាន អេស៊ីលីដាម៉ូបាល សូមពិនិត្យមើលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនិងទាញយក(Download) អេស៊ីលីដាម៉ូបាល តាមរយៈ App Store, Play Store និង App Gallery គឺជាការស្រេច និងងាយស្រួលបំផុត។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬសំណូមពរផ្សេងៗ (បម្រើ២៤ម៉ោង) សូមទូរសព្ទទៅកាន់លេខ ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ឬផ្ញើសារអ៊ីមែល ទៅកាន់ ៖ emailinquiry@acledabank.com.kh ៕
#ACLEDABank #ACLEDAmobile #ACLEDAApp