កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Barcelona បានប្រកាសប្តូរឈ្មោះកីឡដ្ឋាន Camp Nou របស់ខ្លួន ដែលបានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៧មកម្ល៉េះ។Spotify Camp Nou: Why Barcelona Changed Its Stadium Name To Spotify

ក្រោមការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៣០០លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ៤ឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុន Spotify ដែលជាប្រភេទកម្មវិធីស្តាប់បទចម្រៀងនោះ​ ពេលនេះ កីឡាដ្ឋាន Camp Nou បានផ្លាស់ឈ្មោះទៅជា  Spotify Camp Nou វិញម្តង។Spotify Launches in South Korea — Spotify

បើមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេ កីឡដ្ឋាន​ Camp Nou​ នឹងប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Spotify Camp Nou ចាប់ពីរដូវកាលក្រោយនេះទៅតែម្តង៕

ប្រភព: Bleacher Report Football